Meny

Flertall mot sammenslåing i Oppegård

Nå er også den første innbyggerundersøkelsen i Oppegård klar.

46 % av de spurte er mot sammenslåing, 33 % er for, og 21 % vet ikke. På tross av dette har nå politikerne i Oppegård tatt initiativ til å utrede en storkommune i Follo. Initiativet er altså ikke drevet frem av et ønske fra innbyggerne i Oppegård.

Når så innbyggerne i Oppegård blir spurt: «Kan du angi nærmere hvilken eller hvilke nabokommuner du mener det kan være mest naturlig at Oppegård går sammen med i en ny og større kommune?» På spørsmålet var det mulig å oppgi flere alternativer. Da svarer 61 % Ski, 23 % Ås, 20 % Oslo, 7 % Frogn, 6 % Nesodden, 5 % Vestby, 4 % Enebakk, 3 % andre kommuner, 7 % ingen og 17 % ikke sikker.

Når innbyggerne i Oppegård blir spurt om hvilken sammenslutningskonstellasjon de vil foretrekke (totalt 100 %) svarer 30 % kun Ski, 12 % kun Oslo, 12 % Ås og Ski, 6 % «Andre løsninger (hvor Enebakk kan tenkes å være med i noen av dem), 1 % Oppegård, Ski, Ås og Enebakk, 1 % alle kommunene i Follo, 0 % Oppegård, Ski og Enebakk, og oppslutning på til sammen 14 % som fordeler seg på til sammen 9 forskjellige andre konstellasjoner. Videre oppgir også her 7 % at det ikke behov for noen kommunesammenslåing og 17 % vet ikke.

Undersøkelsen viser altså at innbyggerne i Oppegård, i enda mindre grad enn innbyggerne i Ski, ønsker å slå sammen sin kommune med Enebakk i en eller annen konstellasjon.

Hvis Oppegård skal være en kommune som det er aktuell for Enebakk å slå seg sammen med, så er det betenkelig hvor ekstremt lav støtten i befolkningen i Oppegård er til samkvem med Enebakk. Det legger ikke et godt grunnlag for at det skal bli større fokus på enebakkingenes tjenester eller utviklingen av Enebakk.

Undersøkelsene i Ski og Oppegård viser at innbyggernes blikk er vendt mot kommuner med større befolkningskonsentrasjoner og sentra enn Enebakk. I en fremtidig storkommune vil det på sikt gi negative konsekvenser for hvordan Enebakk utvikler seg.

Hans Kristian Solberg

Leder Enebakk Senterparti