Meny
Bli medlem

Flertall på Stortinget om kraft fra land på Utsira

Sist endret: 27.09.2020
Ap, SV, Sp, KrF, V og MDG har blitt enige om å be regjeringen stille krav om etablering av en områdeløsning for Utsirahøyden, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.

Vi har blitt enige om at vi ber regjeringen om å stille krav om at det blir etablert en løsning med kraft fra land for hele Utsira-områdets kraftbehov. Vi er veldig opptatt av å følge opp klimaforlikets forpliktelser om utslippsreduksjoner innen 2020, og er sikre på at dette ikke medfører risiko for utsettelser av prosjektet, sier Marit Arnstad, Senterpartiets energi- og miljøpolitisk talsperson, sammen med representanter fra de andre opposisjonspartiene.

Utbyggingen av Johan Sverdrup er et gigantisk prosjekt som vil gi inntekter til og sysselsetting i Norge i mange tiår fremover.

I all omtale av prosjektet hittil har Stortinget hatt klar forventning til at denne utbyggingen også skal gi en kraft fra land-løsning for hele Utsiraområdet. Norges ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp vil ikke realiseres om vi ikke får dette til.

Det er et flertall på Stortinget som nå har blitt enig om å be regjeringen i sine konsesjonsvilkår stille krav om at en områdeløsning kommer på plass så snart som mulig uten at det forsinker utbyggingen av prosjektet. Og at Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

Etter at de involverte selskapene på slutten av fjoråret gikk bort fra planen om å forsyne hele Utsiraområdet har det blitt skapt uklarhet om hvorvidt Stortingets forventning om kraft fra land løsning vil bli innfridd. Statsråden og regjeringen har ikke bidradd til klargjøring.

Vi har også fått en rapport fra Miljødirektoratet som viser at det må sterkere tiltak til for at vi kan nå våre klimamålsettinger. Det er derfor nødvendig at Stortingets flertall klargjør at forventningene fortsatt står ved lag.

Partiene presiserer at dette er et ekstraordinært tilfelle.

Forslaget fra Ap, SV, Sp, KrF, V og MDG:

I. Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.

II.  Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

III. Stortinget ber regjeringen legge flertallets merknader i denne innstillingen til grunn for det videre arbeidet med utviklingen av petroleumsaktivitet på den sørlige Utsirahøyden.

For ytterligere kommentar, kontakt Marit Arnstad på telefon 917 52 597,
eller via rådgiver Maren Lunde på telefon 995 87 281

 




Forslaget fra Ap, SV, Sp, KrF, V og MDG:

I. Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.

II. Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

III. Stortinget ber regjeringen legge flertallets merknader i denne innstillingen til grunn for det videre arbeidet med utviklingen av petroleumsaktivitet på den sørlige Utsirahøyden.