Meny

Flytt på bygda, slett gjelda!

Sist endret: 16.03.2017
Aust-Agder Senterparti ønsker at flere ungdommer med høyere utdanning skal bosette seg i bygde-Norge, og mener derfor det bør innføres et fradrag i studielånet for alle som bosetter seg i distriktet.

 

Konjunkturbarometeret for Agder som ble presentert i februar viser nærmest en tredeling av økonomien i regionen. Skille mellom indre og ytre Agder er stort, vel så stort som skille mellom fastlands- og offshorerelatert økonomi. Områdene hvor næringslivet sliter er også områdene hvor det er utfordringer med befolkningsnedgang.

Senterpartiet har et ønske om å snu flyttestrømmen, skape ny næringsvirksomhet og bidrar til en mer balansert utvikling mellom by og land. For å nå dette mener vi det er viktig at ungdom med høyere utdanning har muligheter til og velger å etablere seg i distriktene.

Vi ønsker en ordning hvor ungdom som bosetter seg i distriktspolitisk virkeområdet 3 og 4, får ettergitt inntil 10 % av studielånet for hvert år man er bosatt i disse områdene.