Meny

Folkeavstemminger til besvær

Sist endret: 16 03 2017

Senterpartiet er konsekvent i mot bruk av tvang i politikken. Den sittende regjering har allerede raslet med sabelen, og varslet at vil dere ikke, - så skal dere slå dere sammen. I et demokrati må det være folkeviljen som skal avgjøre. Senterpartiet vil derfor at en så viktig sak som dette skal avgjøres ved folkeavstemming. FrP som ellers er en varm tilhenger av nettopp folkeavstemmimg vil i denne, for landets viktigste sak i moderne tid, avvike fra sitt eget prinsipp og påtvinge det norske folk en omfattende reduksjon av antall kommuner.

Folkeavstemminger til besvær

 

Senterpartiet er prinsipielt imot tvangssammenslåing av kommuner. Partiet har stor tiltro til det lokale folkestyrets evne, også i dette spørsmålet, til å fatte veloverveide beslutninger til beste for innbyggerne. En ser derfor ikke noe behov for sentral overstyring der statstvang benyttes for å tvinge fram en bestemt kommunestruktur. Partiet mener at det som hovedregel bør avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger om dette spørsmålet i forkant av at de mange kommunestyrene tar sine endelige standpunkt i løpet av senvinteren 2016. Dette er en sterkt garanti for å sikre at lokalpolitikernes standpunkt i en så viktig sak er forankret hos folket, og motsatt.

En undersøkelse som analyseselskapet Sentio har utført for Klassekampen viser at 64 prosent av de spurte ønsker at kommunesammenslåinger skal avgjøres gjennom folkeavstemning. Slik sett er Senterpartiets standpunkt trygt forankret i det norske folk.

Regjeringspartiene har ivret hardt til fordel for massive omstruktureringer av kommunesektoren, om nødvendig med hjelp av sentral tvangsbruk. De som ikke vil...... Nytt av året, 2015, er at regjeringspartner FrP nå går mot bruk av folkeavstemminger i kommunestrukturspørsmålet. Stortingspolitikker Njåstad [FrP] er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og mener at dette er et for komplisert spørsmål for "lokalfolket".

En konstaterer at folkets oppslutning om FrP har vært dalende i noen tid. Det er å undres over at ikke flere lokale og regionale partisympatisører står opp til fordel for lokale folkeavstemninger om kommunestrukturspørsmålet, iallfall sett med bakgrunn i partiets eget slagord - partiet for folk flest.

Senterpartiet advarer mot å mistro folk flest sin evne til å innta fornuftige standpunkt, selv i så pass utfordrende spørsmål som framtidig norsk kommunestruktur.

 

Kolbjørn Eriksen

Org nestleder i Nordland Sp