Meny
Bli medlem

Folkehelse, et politisk ansvar

Sist endret: 27.09.2020
Folkehelse er et politisk ansvar, ikke kun et personlig ansvar. Når Regjeringen kutter fellesskapssatsinger som frukt og grønt i skolen og bruker pengene til å subsidiere billig alkohol til hver enkelt flyreisende, forteller det alt. Norge trenger en folkehelseminister. Det har vi ikke i dag, skriver Kjersti Toppe.

 


 

Helseminister Høie tror ikke på påbud og forbud for å bedre folkehelsen og mener at den forrige regjeringens tiltak på folkehelsefeltet var byråkratisk og uten effekt. (KK 3/7-14)

Høie tar feil. Den rødgrønne regjeringens folkehelsetiltak var bredt forankret i helsefaglige tilrådninger . Den inneholdt svært mange positive satsinger.  Vi var ikke kommet langt nok, men var på rett vei. Vi innførte gratis frukt og grønt i skolen og nedfelte det som en rett i opplæringsloven. Høie  er i mot dette "påbudet", ordningen kuttes fra høsten av. Vi ville innføre 1 times fysisk aktivitet i skolen for alle elever fordi dette er god forebygging av livsstilssykdommer. Men helseminister Høie legger også dette rødgrønne "påbudet" i skuffen.  

Det er bare trist at Norge har en helseminister som bruker 100 millioner kroner  årlig på å øke tollkvotene for alkohol og som ivrer for å la Vinmonopolet selge sprit på julaften. Begrunnelsen holder ikke mål:  å få vekk noen såkalte "forbud" og øke friheten. Men frihet for hvem? Tobakksskadeloven, som et bredt flertall på Stortinget  vedtok for ett år siden, får heller ikke være i fred. Høie har reversert bevillingsordningen for salg av tobakk. Denne ville gjort det mulig å kontrollere og sanksjonere mot salg av tobakk til mindreårige, som i dag er et stort problem.

Vi har en helseminister som tar vekk bemanningskravet til solarium, slik at 18-års grensen blir umulig å følge opp. 18 års grensen ble innført som et tiltak for å forebygge bl.a. føflekkskreft.  

Regjeringen klarte allerede i sitt første budsjett å kutte 50  millioner som skulle brukes til å bedre drikkevannskvaliteten . Også dette en viktig folkehelsesatsing, kjapt reversert med Høyre som sjef i helse- og omsorgsdepartementet. For all del: Høie leverer god Høyrepolitikk. Høyre mener jo at helse og folkehelse er et personlig ansvar.  Problemet er at dette snevre synet på folkehelse ikke er nok, og strider mot både det Verdens Helseorganisasjon, Helsedirektoratet  og Folkehelseinstituttet ivrer for. For helse er politikk.

Folkehelse er et politisk ansvar, ikke kun et personlig ansvar.  Når Regjeringen kutter fellesskapssatsinger som frukt og grønt i skolen og bruker pengene til å subsidiere billig alkohol til hver enkelt flyreisende, forteller det alt. Norge trenger en folkehelseminister. Det har vi ikke i dag. 


 

Kjersti Toppe

1.nestleder Helse- og omsorgskomiteen 

Stortingsrepresentant Senterpartiet