Meny
Bli medlem

Folket sa nei til kommunesammenslåing

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Regjeringens kommunereform fikk et kraftig skudd for baugen i de 14 kommunene som holdt folkeavstemming om kommunesammenslutning i forbindelse med valget 14. september. I en kommune ble det flertall for sammenslåing, i 12 kommuner sa folket nei og i den siste kommunen ble det uavgjort, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.


Statsråd Sanner bortforklarer resultatet i sin kommentar til Nationen 16.9.  «Det er gjennomført innbyggerundersøkelser i flere kommuner som viser at kommunene er positive», sier Sanner. Det er en tvilsom sannhet.   Jeg er kjent med at spørsmålet om ja eller nei til kommunesammenslåing er unntatt fra spørsmålene som stilles i flere av de lokale  undersøkelsene.  Folk har bare fått ta stilling til hvem de foretrekker å slå seg sammen med om kommunereformen gjennomføres, ikke om de ønsker kommunesammenslåing.  
Høyre, statsråd Sanner og Helge Andrè Njåstad, som er kommunalkomiteens leder på Stortinget, har alle advart kommunene mot å gjennomføre folkeavstemminger.  De har argumentert med at spørsmålet om kommunesammenslåing er for vanskelig å ta stilling til for folk flest.  Folk vet ikke sitt eget beste, sier politikere fra partier som ivret for folkeavstemming om Norge skulle holde OL og i andre saker.  
Fra Senterpartiets side har vi stilt krav om gjennomføring av folkeavstemminger i kommuner hvor det foreligger forslag om sammenslåing med en eller flere nabokommuner.  Innbyggerne vet sjølsagt like godt hva som er best for seg og lokalsamfunnet i spørsmålet om kommunesammenslåing som i spørsmål om OL, språkform i skolen og valg av parti.  Valg til kommunestyret skjer hvert fjerde år.  Kommunestruktur er spørsmål som avgjøres for mange tiår framover.   Vi kan sjølsagt ikke sette lokaldemokratiet til side i så viktige og langsiktige avgjørelser.  
Det begynner å avtegne seg et klart bilde.  Kommunereformen møter kraftig lokal motbør. Flere og flere kommuner sier nei takk til videre utredning om sammenslåing.  Der utredningene blir gjennomført og legges ut til folkeavstemming, sier folk nei.  Spørsmålet som Sanner snart må svare på er om han fortsatt står fast ved at det kan brukes tvang mot folk og kommuner som ønsker å fortsette som egen enhet.  Det vil vekke berettiget opprør i mange lokalsamfunn om regjeringen ikke gir opp trusselen om tvang.