Meny
Bli medlem

Folkets røst i kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
Innbyggerne er enig med Senterpartiet. I en undersøkelse utført av målingsinstituttet Sentio, sier 64 prosent av de spurte at kommunesammenslåinger bør avgjøres med folkeavstemming, skriver Heidi Greni, Sps kommunalpolitiske talsperson.

 

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener det er en dårlig ide å spørre innbyggerne til råds i spørsmålet om kommunesammenslåing. Han har fått følge av kommunalkomiteens leder på Stortinget, Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet. Njåstad mener i følge flere presseoppslag at det er for komplisert for folk flest å ta stilling til om egen kommune bør opprettholdes eller slås sammen med nabokommunene. Både Sanner og Njåstad avviser Senterpartiets syn om at folkets røst bør høres før kommunestyrene fatter endelig vedtak om kommunesammenslåing eller ikke.  Sammenslåing av kommuner har betydning langt ut over en valgperiode. Få, om noen andre saker, er bedre egnet for folkeavstemming enn spørsmål om kommunesammenslåing, mener vi.

Innbyggerne er enig med Senterpartiet. I en undersøkelse utført av målingsinstituttet Sentio, sier 64 prosent av de spurte at kommunesammenslåinger bør avgjøres med folkeavstemming. Da Stortinget sist gjennomførte en bred debatt om endringer i kommunestrukturen, sa flertallet, hvor også Høyre var med, at en mente lokale folkeavstemninger bør avholdes som et ledd i den lokale avgjørelsesprosessen om kommunesammenslåing. Dette var i 1996 ved behandlingen av en stortingsmelding om kommune- og fylkesinndeling. 

Fremskrittspartiets program har tydelige programformuleringer om bruk av folkeavstemming når store og viktige samfunnsmessige saker skal avgjøres. Den programformuleringen brukte partiet til å presse fram en lokal folkeavstemming i Oslo om byen skulle søke om OL. Folket må altså spørres om de vil være vertskap for et arrangement over to uker, men bør fratas muligheten til å bli hørt om framtidig styring av eget lokalsamfunn – om vi forstår Helge Andre Njåstad rett.

Heldigvis er det ikke kommunalministeren eller kommunalkomiteens leder som bestemmer om kommunene skal gjennomføre folkeavstemming om kommunesammenslåing. Det er det kommunestyret som avgjør.  Min oppfordring til kommunestyrene rundt om i landet er å lytte til folkemeningen, ikke til regjeringspartienes talspersoner. Ingen kommunesammenslåing uten at folkets røst er hørt gjennom lokale folkeavstemminger, mener jeg og Senterpartiet.