Meny
Bli medlem

For lite, for sent og for de få

Sist endret: 27.09.2020
- Alt i alt er revidert budsjett skuffende når det gjelder å ivareta hele landet innen samferdselssektoren, og 150 millioner monner lite gitt den alvorlige arbeidsledighetskrisa på Vestlandet, sier Janne Sjelmo Nordås.
 
 
 
- Det er flott at regjeringen legger opp til økt veibygging på Vestlandet, både i et sysselsettingsperspektiv, men og fordi behovet er stort. Likevel registrerer vi med undring at det nesten ikke er endringer på finansiering av igangsatte prosjekter. Dette er svært uvanlig og vi er bekymret. Spesielt utfordrende vil det bli for E6 i Nordland der vi vet at det er behov for mer penger dersom en skal holde framdriften, sier Janne Sjelmo Nordås, Sps samferdselspolitiske talskvinne i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.
 
- Når det gjelder tiltakspakken for vei for Vestlandet er det oppsiktsvekkende at Sogn og Fjordane ikke er blant fylka som får ta del i ekstrabevilginga til tross for at det er store behov for veimidler til flere gode prosjekter, sier Janne Sjelmo Nordås.
 
- Alt i alt er revidert budsjett skuffende når det gjelder å ivareta hele landet innen samferdselssektoren, og 150 millioner monner lite gitt den alvorlige arbeidsledighetskrisa på Vestlandet der bygging av infrastruktur kunne vært en større del av løsningen. Det er også oppsiktsvekkende at økningen kun er på 150 millioner når vi vet at regjeringen kuttet 800 millioner til det samme i forhandlingene om statsbudsjettet i høst, sier Janne Sjelmo Nordås.