Meny
Bli medlem

Forbud mot blyhagl blir trolig opphevet

Sist endret: 27.09.2020
Det er flertall på Stortinget for å oppheve forbudet mot blyhagl. Nå kommer saken opp til behandling. ? Det er fornuftig, og jeg ser frem til at dette forbudet blir fjernet, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

 

Senterpartiet har lenge kjempet for å tillate bruk av blyhagl etter forbudet som ble innført i 2005. Stålhagl har ført til mer skadeskyting og Vedum ba som landbruksminister med ansvar for dyrevelferd Mattilsynet gjøre en vurdering av de dyrevelferdsmessige sidene av forbudet.  Sammen med blant andre Norges Jeger- og Fiskerforbund har Senterpartiet stått på jegernes og sportsskytternes side. Et representantforslag fra Arbeiderpartiet vil nå sette fart i saken på Stortinget.

- Det har lenge vært klart at det er flertall i Stortinget for å tillate bruk av blyhagl igjen, og det er flott at saken nå settes på dagsorden. Blyhagl har ikke de miljømessige konsekvensene som enkelte pekte på da forbudet ble innført, og da er det fornuftig å legge forbudet til side, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Alternativene til blyhagl som finnes på markedet har ikke fungert tilfredsstillende. I tillegg har disse haglpatronene vært dyre og enkelte steder ikke godt nok tilgjengelig. - Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen, sier Slagsvold Vedum.

Senterpartiet fastholder at blyhagl ikke skal brukes i våtmarksområder. Det stiller også Norges Jeger- og Fiskerforbund seg bak. - Det er ikke påvist forurensning på fastmark, men vi mener det er riktig fortsatt å ha forbud i våtmarksområder, sier Slagsvold Vedum.