Meny
Bli medlem

Foreldre og distriktspolitikken taper

Sist endret: 27.09.2020
? Foreldre og distriktspolitikken er tapere i budsjettforslaget fra regjeringen, sier Heidi Greni.

– Regjeringen har tydeligvis ikke som ambisjon om å skape arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.  De distriktspolitiske tiltakene som er bygd opp av den rød-grønne regjeringen blir kuttet kraftig i budsjettet som nå er lagt fram av Høyre/FrP-regjeringen, sier Heidi Greni.  

Greni viser til at tilskuddet til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling reduseres med 430 millioner kroner.  Bolystprogrammet avvikles.  Hun reagerer spesielt på at kompetansesentrene for distriktsutvikling som er bygd opp i Steinkjer og på Voss, nå skal få nye oppgaver gjennom å bli ressurssenter for kommunesammenslåinger.  Dette opplever hun som en direkte provokasjon mot det grunnlaget disse sentrene i dag har for å fremme utvikling av næringsvirksomhet og arbeidsplasser.

– Foreldrene får regningen når overføringen til barnehager kuttes med 400 millioner kroner og ordningen med gratis frukt og grønt avvikles.  Maksprisen i barnehagene blir likevel ikke redusert i 2014 og løftene om to barnehageopptak i året fjernes.  Det siste er et klart løftebrudd fra Høyre og FrP, sier Heidi Greni.

Heidi Greni sier seg tilfreds med økte bevilgninger til UDI for å få kortet behandlingskøen, men reagerer på at bevilgningene til mottaksplasser reduseres fra 97.500 til 95.000.  Hun mener resultatet blir dårligere aktivitetstilbud og større problemer ved asylmottakene.