Meny
Bli medlem

Formueskattekutt - men ikke noe særlig mer

Sist endret: 27.09.2020
- Dette er et svakt budsjett for næringslivet i distriktene. Utover det er det lite spennende i budsjettet på næringsområdet, sier Geir Pollestad (Sp), leder av stortingets næringskomité.

 

I dagens forslag til statsbudsjett kommer det fram at regjeringen vil kutte i distrikts- og regionaltilskudd som har kommet bedrifter rundt om i landet til gode. I tillegg hever de momsbeløpsgrensen fra 50000,- til 150000,- noe som vil ramme småbedrifter og nystartede bedrifter som har mer inngående enn utgående mva. Begge disse forslagene vil ramme gründere og småbedrifter rundt om i landet.

- Når vi i tillegg ser at regjeringen vil halvere midlene til utbyggingen av bredbånd i såkalte ulønnsomme områder, synes det klart at mange norske bedrifter vil slite med effektene av det foreslåtte budsjettet, sier Pollestad.

Pollestad reagerer også sterkt på den varslede hevingen av fribeløpet på netthandel fra utlandet.
- Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig. Med dette forslaget vil arbeidsplasser bli flyttet ut av Norge, fastslår Pollestad.

- Regjeringen snakker mye om å legge til rette for næringslivet, men dette gjelder tydeligvis ikke for hele landet. Dette budsjettet har en gjennomgående sentraliserende profil, og det er synd at regjeringen glemmer at svært mye verdiskapning skjer utenfor hovedstaden.

Regjeringen ber i forslag til statsbudsjett også om aksept for utsalg av viktige norske bedrifter, som Telenor og Kongsberggruppen. Dette er bedrifter som har tilført den norske stat store verdier de siste årene, og et utsalg vil derfor redusere statens fremtidige inntekter.

Mer om de ulike næringsfiendtlige forslagene:

Heving av momsbeløpsgrensen:
Regjeringen foreslår at den generelle beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50.000 til 150.000 kroner fra 1.1.15. Mange små virksomheter leverer negative merverdiavgiftsoppgaver til staten. Det skyldes at de har mer inngående mva til fradrag enn utgående mva. Virksomheten mottar dermed en utbetaling av mva. Ved den foreslåtte økningen av beløpsgrensen vil nedgangen i slike utbetalinger gi staten en merproveny på 125 mill påbeløpt, og dette er altså penger som bedriftene må betale til staten.

Distrikts- og regionaltilskudd:
Regjeringen foreslår å kutte 230 millioner innenfor regional utvikling og nyskaping, nasjonalt samarbeid for regional utvikling og kompetansesenter for distriktsutvikling.

Bredbånd:
Regjeringen foreslår en reduksjon i midlene til utbygging av bredbånd fra 108 til 50 mill kroner. Dette medfører at det vil ta enda lenger tid før alle deler av landet har tilfredsstillende nettdekning - noe som utgjør en stor utfordring for næringslivet i distriktene.

Heving av merverdigrense for netthandel:
Regjeringen foreslår å heve fribeløpet på netthandel fra utenlandske aktører fra 200 kroner til 500 kroner. Budsjettforslaget vil føre til at svært mange norske bedrifter vil få hard konkurranse fra netthandel stasjonert utenlands.