Meny
Bli medlem

Fornuften seiret!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet i Sør Trøndelag registrer med glede at Regjeringen Solberg har tatt entydige høringsuttalelser fra kommuner, fagmiljø og andre interessenter til etterretning og nå har trukket sitt forslaget om utvidet reservasjonsrett for leger.

Det finns allerede en reservasjonsrett for leger, men den går på at leger av samvittighetsgrunner kan avstå fra å utføre eller assistere i inngrep, som abort og assistert befruktning.

Senterparti i Sør Trøndelag slo fast i en uttalelse på vårt fylkesårsmøte tidligere i år at til tross for denne muligheten, kan ikke fastleger reservere seg slik at pasientene ikke får tilgang til et helsetilbud de har krav på. Da denne reservasjonsretten ble vedtatt, i forbindelse med felles ekteskapslov, var det aldri Stortingets intensjon at reservasjonsretten skulle gjelde henvisninger. Det er en stor prinsipiell forskjell på det å utføre et inngrep, og å henvise pasienter til et lovpålagt tilbud.

Det er nødvendig at fastlegetjenesten, pasientenes dør inn i helsetjenesten, møter dem med en enhetlig stemme. Det helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det fastlegen finner for godt å sympatisere med. Det er uakseptabelt at en kvinne i en vanskelig og sårbar situasjon, risikerer å møte en moralsk fordømmelse fra fastlegen og en belastende  avvisning, etter å ha tatt et vanskelig valg. Hensynet til pasienter må her gå foran hensynet til legene.

Det er helt legitimt, og fullstendig naturlig, at det er politisk og etisk uenighet om viktige verdispørsmål som gjelder seksualitet, reproduksjon og svangerskapsavbrudd. Men denne  uenigheten må tas i det offentlige rom, ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient.Senterpartiet i Sør-Trøndelag beklager usikkerheten samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Krf, har skapt omkring rettigheter og helsetilbud. Senterpartiet i Sør-Trøndelag ber regjeringen i det videre arbeidet forholde seg til vedtatt lov om selvbestemt abort og sikre at hensynet til pasienten går foran, slik at alle er sikret rettmessig helsetilbud.

 

Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Jarle Martin Gundersen, fylkesleder