Meny
Bli medlem

Forsiktig landbrukskrav

Sist endret: 27.09.2020
Jordbruksoppgjøret er ikke en bondesak, men et spørsmål om hvilket Norge vi vil ha i fremtiden, sier leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp).

For å nå de målene som er satt for norsk matproduksjon er det nødvendig at regjeringen bidrar til et sluttresultat minst på linje med det som jordbruket har i sitt krav. - Det er et forsiktig krav bondeorganisasjonen i dag har overlevert til regjeringen. Kravet bærer preg av at man har en regjering som ikke viser tegn til vilje til å oppfylle målet om økt matproduksjon.

Årets krav fra jordbruket er kr.20800,- per årsverk. I 2013 ble det til sammenligning krevd kr. 47000,- og avtalen kom til slutt ut med kr. 31000,- per årsverk.
 
-  Det er et betydelig inntektsgap mellom landbruket og andre grupper. Det er naturlig at jordbruket har fremmet et krav som vil bidra til å tette disse gapene. I et år med moderate oppgjør i andre sektorer, har regjeringen en unik mulighet til å bidra til å minske dette inntektsgapet, sier Pollestad.

Stortinget har formulert klare krav til landbrukspolitikken, blant annet om økt matproduksjon og landbruk i hele landet.
 
-  Skal målet om økt matproduksjon nåes, må regjeringen vise vilje til å satse på landbruk i hele landet – ikke bare noen få store. De få store vil ikke klare å veie opp for de mange små og mellomstore som forsvinner med regjeringens strukturpolitikk, avslutter Pollestad.