Meny
Bli medlem

Forskning for grønn vekst

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
I disse dager foregår det en meningsløs prosess med å legge ned mange av Bioforsk sine regionale forskningsstasjoner. Det er rundt i landet de viktigste bioressursene fins. Da må vi også ha forskere til stede rundt i landet

I åra som kommer er Norge nødt til å trappe ned vår avhengighet av fossil verdiskaping, og heller satse på grønne næringer og fornybare ressurser. Utfordringene i verden med klimaendringer, befolkningsvekst og sikring av matproduksjon krever ny teknologi og nye løsninger. Denne utviklinga må innlandet og fjellbygdene få være en del av!

I disse dager foregår det en meningsløs prosess med å legge ned mange av Bioforsk sine regionale forskningsstasjoner. Det er rundt i landet de viktigste bioressursene fins. Da må vi også ha forskere til stede rundt i landet for å kunne fange opp viktige problemstillinger, og sørge for at det blir forska på de riktige tingene.

I fjell- og dalbygdene spiller  Bioforsk Øst Løken ei viktig rolle med å videreutvikle landbruket og bruke bioressursene på nye måter. En slik forskingsstasjon er viktig for at innlandet skal være med i den rivende utviklinga som kommer til å skje innenfor grønne næringer.

Allerede i dag har vi en stor verdiskaping fra bioøkonomien knytta til jord- og hagebruk og tilhørende matindustri.  I tillegg kommer en betydelig verdiskaping innen skog og andre arealbaserte ressurser, og fra fornybar energi. Den sterke veksten i elbilsalget i Norge og økt interesse for grønt reiseliv er andre tegn på endringer.

Stadig flere typer produkter kommer til å bli framstilt fra biomasse og fornybare ressurser. Forbrukerne skal kunne gjøre de miljøriktige valgene fordi de utkonkurrerer de fossile valgene ved å være både bedre og billigere. Norge har råstoffer, kompetanse og teknologi for å kunne satse på grønn vekst. Det vi mangler av kompetanse og teknologi må vi sørge for å skaffe oss.

 

Magnhild Strand, 2. nestleder i Oppland Senterparti