Meny

Forskning på tvers

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
- Vi må bli flinkere til å tenke mer samvirke og mer på tvers, sa Anne Tingelstad Wøien da forskningsmeldinga ble debattert i stortinget mandag.

Tingelstad Wøien trakk fram forskningsaktiviteten ved NCE Raufoss som et godt eksempel.
- Det neste steget for de beste NCE-ene må være å utvikle dem til Global Centers of Expertice, sa Tingelstad Wøien, som mener Raufoss-miljøet pekte seg ut som en god kandidat i så måte.

Stortingsrepresentanten la vekt på behovet for koordinering og samordning av virkemiddelapparat, bevilgninger og resultater.
–Det  må bli bedre samarbeid mellom akademia og næringsliv, slik en viser er mulig gjennom initiativet som Høgskolen i Gjøvik nå gjør for å etablere sitt senter for informasjonssikkerhet, sa Tingelstad Wøien, som mener slikt samvirke vil øke kvaliteten i forskningen.
- Norge har mange små og mellomstore bedrifter som vil ha store utfordringer med å drive forskning helt på egen kjøl. Også derfor er samvirke viktig, sa hun.

Norsk næringsliv og velferdsproduksjon i det offentlige er avhengig av omstillingsevne og økt konkurransekraft.
- Kunnskap og nytenkning er nødvendige drivkrefter for å kunne videreutvikle velferdssamfunnet og skape norske arbeidsplasser i årene framover, sa Tingelstad Wøien, og understreket at også høgskoler bør ha ambisjoner om å ligge i forskningsfronten.
Hun oppfordret dessuten til en bedre arbeidsdeling mellom institusjonene.