Meny
Bli medlem

Forskningsresultatene statsråd Sanner unnlater å snakke om

Sist endret: 27.09.2020
Jeg ble overrasket da statsråd Jan Tore Sanner i NRKs valgdebatt om kommunereformen nylig sa at det er forsket på resultatene av tidligere kommunesammenslåinger, og at resultatene viser at sammenslåtte kommuner har opprettholdt et desentralisert tjenestetilbud og at befolkningsnedgang er snudd til befolkningsoppgang, sier kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.

Dette sammenfaller dårlig med konklusjonene som er gitt i en forskningsrapport som er utført av PROBA samfunnsanalyse etter bestilling fra Kommunaldepartementet.  For å undersøke nærmere har jeg derfor sendt et spørsmål til statsråd Sanner om hvilke forskningsprosjekt han viste til.

Statsråden har svart meg.  Det er forsket mye på resultater og erfaringer fra kommunesammenslåinger, sier Sanner.  Så ramser han opp flere  evalueringer som er gjort av sammenslåingseffekter ved enkelte av de kommunesammenslåinger som er gjort de siste årene.  Ikke med et ord nevner han rapporten som er bestilt av hans eget departement, og som har analysert langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåinger i alle de 39 tidligere kommunene som er slått sammen siden 1988.  

Jeg forstår hvorfor Sanner «glemte» departementets egen rapport. Resultatene er langt fra sammenfallende med statsrådens påstander i NRK-debatten om kommunereformen. 


Noen eksempler på dette:

1.    Befolkningsnedgang er snudd til befolkningsoppgang, sier Sanner.  PROBAS rapport viser at en klar overvekt av områdene som tidligere var selvstendige kommuner, har hatt svakere befolkningsvekst enn sine referansekommuner.  

2.    Sammenslåtte kommuner har opprettholdt et desentralisert tjenestetilbud, sier Sanner.  PROBAS rapport viser at veksten i kommunal sysselsetting og aktivitet har vært sterkest i den tidligere kommunen hvor den nye kommunens administrasjonssenter er lokalisert.

De langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåinger er sentralisering, viser forskerne i rapporten som er gjennomført for Kommunaldepartementet i 2013.  Det er de samme konklusjoner vi finner i  danske rapporter om kommunesammenslåingsprosessene de gjennomførte for noen år tilbake.  Fakta må på bordet.  Vi kan altså ikke stole på at statsråd Sanner bidrar til det i sin propaganda for kommunereformen.