Meny
Bli medlem

Forskningssenter for økt utvinning til Stavanger

Sist endret: 27.09.2020
Det er i dag besluttet at det nye forskningssenteret for økt oljeutvinning legges til Universitetet i Stavanger. - Økt utvinning fra olje- og gassfeltene våre er av avgjørende betydning. En økning i utvinningsgraden på bare en prosent, vil med dagens oljepris gi en ekstra bruttoinntekt på over 300 mrd, sier Ola Borten Moe.

 

Det er i dag besluttet at det nye forskningssenteret for økt oljeutvinning legges til Universitetet i Stavanger. Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene.

Olje- og energidepartementet støtter senteret med 10 millioner kroner i året over fem år. Senteret skal også medfinansieres av næringslivet.

Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011). Midler ble utlyst av utlyst av Norges Forskningsråd våren 2013. I tillegg til Universitetet i Stavanger var også SINTEF Petroleumsforskning i Trondheim og UNI Research i Bergen blant søkerne.

- Økt utvinning fra olje- og gassfeltene våre er av avgjørende betydning. En økning i utvinningsgraden på bare en prosent, vil med dagens oljepris gi en ekstra bruttoinntekt på over 300 milliarder. At dette er viktig sier seg selv. En investering i utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området sikrer store inntekter til fellesskapet. Universitetet i Stavanger hadde ifølge Forskningsrådet den sterkeste søknaden, og jeg ser fram til å følge etableringen av senteret, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Høy vitenskaplig kvalitet er et hovedkriterium for tildelingen. Samtidig forutsettes at det nye senteret skal bidra med næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging for økt utvinning på norsk sokkel. Det skal også legges til rette for samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene slik at nye løsninger raskt kan tas i bruk.