Meny
Bli medlem

Forsvaret - Muligheter for Værnes

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet ønsker et folkeforsvar som har tilstedeværelse i hele landet og fokus på de nasjonale interessene. Målet for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk er å hevde norsk suverenitet, sikre nasjonale interesser og medvirke til å sikre internasjonal stabilitet.

Dessuten skal vi etterleve de forpliktelser som Natomedlemskapet setter for oss. Hovedoppgaven til Forsvaret skal være å forsvare norsk territorium. Når fremtidens forsvar nå legges i støpeskjea i forsvarsdepartementet de kommende månedene vil det være fremtidsrettet at vi synligjør for regjering og storting hvilke muligheter forsvaret har her i Nord-Trøndelag. Værnes med de øvingsfasilitetene som finnes i nærområdet er av høy relevans for fremtidens forsvar av landet.
Forsvarssjefens fagmilitære råd skal overleveres til forsvarsministeren allerede i høst. I følge forsvarsdepartementet tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvaret våren 2016. Forsvarets langtidsplan er grunnlaget og virkemidlet både for politisk nivå og forvaltningen for å sikre en langsiktig og framtidsrettet utvikling av forsvaret. 
Jeg har forstått det slik at det er flere vurderinger som nå gjøres av forsvaret for å finne en ny hensiktsmessig struktur for det norske forsvaret. Værnes har en strategisk plassering geografisk, og er sentral i Nato-sammenheng med forhåndslagringen av materiell for USA. Hvordan kan Værnes brukes ut over dette? Det er flere innspill som løftes fram i forsvarskretser som kan være relevant for bruk av Værnes.  Kan Heimevernet stå for grunnutdannelsen av soldatene i forsvaret før de flyttes over til de respektive forsvarsgrenene? Hvordan kan en slik utdanning passe på Værnes?
Jeg mener at fylkeskommunen sammen med Stjørdal kommune og lokal ledelse i forsvaret bør utarbeide en mulighetsstudie som kan synliggjøre de muligheter som finnes for forsvaret her i Nord-Trøndelag. Jeg vil derfor utfordre fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik under fylkestinget i juni om hun vil ta et initiativ for en mulighetsstudie sammen med Stjørdal kommune og forsvaret. En slik mulighetsstudie tror jeg vil bidra til å tydeliggjøre hva Værnes kan tilby nå når forsvaret legger sin langtidsplan som skal behandles neste år i Stortinget.

Tomas Iver Hallem
Fylkesleder Nord-Trøndelag Senterparti