Meny
Bli medlem

Fortetting.. eller for tett?

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus#Akershus
Anne Line Kjos Sollie setter fokus på knutepunktpolitikken og sentrumsutviklingen i Akershus.

Akershus fylke opplever enorm vekst. Det er spådd at dette vil fortsette. Veksten utfordrer flere strukturer i samfunnet, og mange av oss merker dette hver dag.Køene er «overalt». På veiene, i butikkene, på offentlige kontorer (når de er åpne…)på parkeringsplassene osv. osv.

Noe av problematikken ligger i at det er stort fokus på at boligutbygginga i Akershus fortrinnsvis skal skje rundt «knutepunktene». Det vil si, der det går tog eller bane forbi.  Det er ønskelig at «folket» skal kunne gå til stasjonen og ta buss eller tog, fremfor bilen til jobb. Som følge av dette opplever mange av de relativt små tettstedene i Akershus  noe som i  bestefall kan kalles omdisponering, men i verste fall må kalles en rasering. Det er grunn til å stille spørsmål ved hva som er et knutepunkt. I mange tilfeller vil det være vel så fornuftig å etablere gang/sykkelveier, og opprette busslinjer fra bostedsområder og frem til knutepunktet, som å tenke at «alle» skal bo i «knutepunktet». «Alle» kan, og vil ikke, bo midt i sentrum og rett ved knutepunktene. Barnefamilier vil fortsatt velge å bo i områder med nærhet til barnehage og skole fremfor nærhet til tog/bane.  Ved å bygge gang og sykkel linjer og ha gode buss forbindelser vil mye av utbygginga fortsatt kunne skje i ytterkant av tettstedene, samtidig som vi unngår for mye biltrafikk inn til kjernen og knutepunktene.

Akershus’ små, sjarmerende tettsteder bør i mange tilfeller få forsett å beholde noe av sitt særpreg. Det vi bygger ned nå, kan ikke gjøres om senere. Uansett hvor mye vi fortetter, får vi ikke plass til «alle». Og også de som bor i «fortettede» sentrumsområder vil sette pris på åpne plasser, luft og gode uterom. Vi må tåle å se grønne flekker og gamle hus, også i et sentrumsområde, uten å få tanker om høye hus i glass og betong og inntjening på konto. Det blir kortsiktig og historieløst.

Å bygge i sentrumsområder er til en viss grad et nødvendig grep, men vi må passe på så det ikke blir inngrep.

Vi kan bestemme oss for at « å fortette»  ikke skal bli for tett.

Anne-Line Kjos Sollie

2. kand. Stortingsvalget

 Akershus Senterparti