Meny
Bli medlem

Fortsatt 6 dager med post

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Så langt i valgkampen har Høyre framstått som rimelig uklare og ullene på flere viktige politikkområder. Det gir grunn til uro. Mye brukte ord er imidlertid «nye løsninger» og «modernisering». Sammen med Frp ønsker Høyre å modernisere Posten og postombæringen. Moderniseringen består i at de to blå partiene vil delprivatisere Posten og gå over til femdagers postombæring i uka. Det betyr at det kun vil være aviser som vil havne i postkassene på lørdager, skriver Jan Thorsen i Nome Senterparti.

 

 I tillegg ønsker Høyre og Frp å innføre det omstridte postdirektivet. Senterpartiet mener dette er en underlig form for modernisering. Resultatet vil være et svekket tjenestetilbud over det ganske land. Høyre forsøker å dekke seg bak at lørdagsombæringen av aviser skal fortsette som før. I Senterpartiet vurderer vi det som en lite holdbar løsning, rett og slett fordi lørdagsombæringen av aviser vil bli svært sårbar hvis man først fjerner ombæringen av brev og pakker. En delprivatisering av Posten vil føre til at denne viktige samfunnsinstitusjonen vil bli totalt distansert fra offentlig styring, noe som etter Senterpartiets syn er uheldig. Høyre og Frp vil ganske sikkert karakterisere også dette som skremselspropaganda fra Senterpartiet. Vi peker bare på det vi mener er konsekvensene av politikken til de to blå partiene.