Meny
Bli medlem

Fortsatt økte inntektsforskjeller med ny avtale

Sist endret: 27.09.2020
Norges Bondelag inngikk 15. mai en avtale med staten der overføringene til landbruket økes med 45 millioner kroner til neste år. I tillegg økes prisene med kr. 315 millioner. Det gir, inkludert andre poster, en samlet ramme på kr. 400 millioner.

-  Senterpartiet har forståelse for at bøndene har valgt å ta hensyn til at det er begrenset hva bøndene kan oppnå med dagens politiske flertall. Den inngåtte avtalen vil derfor bidra til å øke inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen på Stortinget.

Statsråd Listhaugs opprinnelige tilbud la opp til et kutt i overføringene på 110 millioner kroner. I tillegg var det foreslått å kraftig redusere antallet melkeregioner. Dette ville hatt dramatiske konsekvenser. Departementet valgte å legge frem et nytt tilbud 14. mai.

 
-          Statsråden var nok i en situasjon der faren for brudd var stor. Det elendige førstetilbudet hadde gitt en betydelig risiko for å bli overkjørt av Stortinget også i år. I stedet har statsråden valgt å kjøre over seg selv, sier Pollestad.
Nå blir saken sendt over til stortinget for endelig behandling. Det er all grunn til å tro at en inngått avtale vil gå gjennom i stortinget uendret.
 
-          Senterpartiet vil likevel bruke behandlingen i Stortinget til å legge grunnlaget for og skape støtte til en ny landbrukspolitikk etter valget i 2017. En slik politikk skal bygge på reduserte inntektsforskjeller mellom bønder og andre grupper og bidra til økt norsk matproduksjon gjennom et landbruk i hele landet, avslutter Pollestad.