Meny
Bli medlem

- Forventer storsatsing på havvind i energimeldingen

Sist endret: 27.09.2020
I dag kommer regjeringen med den nye energimeldingen. Sp venter ambisiøse tiltak fra regjeringen. - Sp har en klar forventing om en storsatsing på havvind i energimeldingen, sier Marit Arnstad.

 

 


 
I dag kommer regjeringen med den nye energimeldingen. Senterpartiet venter ambisiøse tiltak fra regjeringen.
 
- Senterpartiet har en klar forventing om en storsatsing på havvind i energimeldingen. Dette bør være det viktigste prosjektet i norsk energipolitikk fremover, i tillegg til gjennomføring av de grønne sertifikatene, sier Marit Arnstad, Senterpartiets representant i Energi- og miljøkomiteen.


Sist det kom en slik energimelding var i 1999 da Marit Arnstad selv var olje- og energiminister. Det var i den meldingen drøftingene om landbasert vindkraft kom, som senere har blitt en stor suksess i Norge. Nå ønsker Arnstad en lik satsing på havvind.


- Av alle de fornybare energiformene er det havvind som har størst potensiale, men som samtidig er teknologisk og økonomisk mest utfordrende. Her trengs det vilje fra regjeringen til industriell satsing og et økonomisk løfte, fortsetter Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.


Senterpartiet viser til at de internasjonale klimautfordringene krever at land som Norge, med store naturressurser, utnytter potensialet i fornybare energikilder.


- Det trengs nå en målrettet strategi for å utvikle havvind i Norge. Det vil være et tiltak for å redusere klimagassutslippene, samtidig som det vil være et viktig bidrag til å skape fremtidens arbeidsplasser og næringsaktivitet.


Norges historie med utvikling av oljeindustrien har gjort at det er utviklet mye kompetanse på energiområdet. Oljeeventyret har og gitt Norge økonomiske muligheter til å drive frem innovasjonen innenfor ny teknologi.


- Vi ser at andre land har kommet langt i arbeidet med havvind. Nå er det på tide at også Norge bruker den kapitalen vi har i form av industri, forskningsmiljøer, ingeniører og finanskapital til å stable en slik satsing på bena, avslutter Marit Arnstad.