Meny
Bli medlem

FRA OLJEØKONOMI TIL BIOØKONOMI

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Når skogen vokser, fanges CO2 fra atmosfæren og omgjøres til trevirke. Totalt fanger Norges skoger nå en mengde CO2 som tilsvarer 60% av landets totale utslipp av klimagasser, og hele tre ganger det samlede utslippet fra veitrafikken

FRA OLJEØKONOMI TIL BIOØKONOMI

Olje er en ikke-fornybar ressurs. Den oljen vi henter ut i dag, er dannet i løpet av millioner av år. Skogen i Norge er en fornybar ressurs. Hogges et felt, tar det under 100 år før det kan hogges igjen.

Når skogen vokser, fanges CO2 fra atmosfæren og omgjøres til trevirke. Denne CO2-fangsten er formidabel. Totalt fanger Norges skoger nå en mengde CO2 som tilsvarer 60% av landets totale utslipp av klimagasser, og hele tre ganger det samlede utslippet fra veitrafikken! I skog som er fredet, blir ikke trærne høstet gjennom hogst. Trær som ikke hogges, vil til slutt dø, og gjennom forråtnelse vil all CO2 som ligger lagret i treet frigjøres og slippes ut i atmosfæren. I en slik skog foregår det derfor ikke netto opptak av klimagasser.

Vi har teknologi som kan omdanne trevirke til nær sagt alt et moderne samfunn trenger: drivstoff, plast, tekstiler, syntetisk gummi, isolasjon, maling, lakk, lim, vaskemidler, rense- og desinfeksjonsmidler, medisiner, kosmetikk og vaniljesmak! Men mye av teknologien er enda på et laboratoriestadium, og trenger mye kapital for å bli utviklet til lønnsom industri.

Oljeøkonomien er ikke bærekraftig. I tillegg er den i ferd med å ødelegge klodens klima.
Bioøkonomi innebærer produksjon og omdanning av biomasse til produkter og energi i bærekraftige kretsløp.
Derfor må oljeøkonomien erstattes av bioøkonomi. Plant et tre – og hogg et!

 

Vi markerer FNs Miljødag, støtt miljømarkeringen du også – plant et tre!

www.grontalternativ.no                                                                            Følg Per Olaf Lundteigen på