Meny

Frakt av gods langs kysten med Hurtigruten

 

 

Frakt av gods langs kysten med hurtigruta

 

Hurtigruta er viktig for kysten i nord. Hurtigruta med regelmessige, daglige anløp har i generasjoner fraktet folk og gods sjøveien. Denne kystgodstrafikken er et viktig og nødvendig supplement eller hovedtilbud flere steder. Slike tilbud om frakt må sikres stabilitet.

Nordland, Troms og Finnmark Senterparti mener derfor at både anløpssteder og krav til kapasiteter både for passasjerer og gods må sikres for framtida. Hurtigruta må øke kapasiteten for gods og det må være krav om kjøle- og fryselager om bord. Disse kravene må sikres i framtidige anbud. Det vil være et middel for å få mer gods over fra vei til sjø. Sjøveien kan tilby trygg og effektiv transport av store mengder gods. 

 

Nordland, Troms og Finnmark Senterparti vil sikre statlig støtte etter 2019 til opprettholdelse av Hurtigruta mellom Bergen og Kirkenes med anløpssteder, ruteplan og øke kravet til kapasitet for gods. 

 

La Hurtigruta fortsatt rope langt der ute fra og si at hun er på nord, både med passasjerer og gods.

For ytterligere kommentarer følgende kontaktes:

 

Svein Eggesvik, leder Nordland Senterparti telefon 934 55726

Svein Oddvar Leiros, leder Troms senterparti, telefon 957 93 799

Geir Adelseten Iversen, leder Finnmark Senterparti, telefon 913 19 843