Meny
Bli medlem

FRAMTIDA SKAPES I NORD !

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Senterpartiet i Troms er svært fornøyd med å være en del av det nye fylkesrådet i Troms, etter høstens fylkestingsvalg der man gikk fram til 10% oppslutning og får 4 representanter i Fylkestinget.

Sammen med partiene Krf, V og Ap har Sp etablert det nye fylkesrådet med den politiske plattformen «Framtida skapes i nord».

For Senterpartiet er det tre hovedgrep som har vært særdeles viktig å få på plass:

- At vi skal ha et sterkt regionalt folkevalgt nivå, der en tar et regionalt lederskap for Troms og Nord-norge.

- Videre at vi fortsatt skal ha en desentralisert videregående skolestruktur og at denne skal utvikles videre.

- Jobbe sammen med de øvrige nordnorske fylkeskommunene for å få på plass et nasjonalt etterslepsløft for fylkesveiene.

Senterpartiet i Troms er godt fornøyd med at Ivar B Prestbakmo fortsetter som fylkesråd for samferdsel og miljø i det nye samarbeidet. Ivar B Prestbakmo også er Fylkesrådets nestleder.  Som en del av avtalen med de øvrige partiene vil Senterpartiet ha leder av næring, kultur og helsekomiteen på Fylkestinget.