Meny
Bli medlem

Framtidsretta Senterpartiordfører i Andebu.

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kommunestruktur i Vestfold var et viktig tema på årsmøtet i Andebu SP. Bjarne Sommerstad redegjorde for prosessene kommunen har vært igjennom for å komme fram til at alternativet SAS (Stokke, Andebu, Sandefjord) nå utredes videre etter vedtak i kommunestyret 5. november.

Ordføreren mente at Stokkes beslutning om ikke å gå videre med en utredning av en ny innlandskommune, ble avgjørende for Andebu.

I folkemøter og gjennom innbyggerundersøkelsen har det kommet fram tydelige signaler om at Andebu i framtida bør slås sammen i en større kommune. I spørsmålet om retningsvalg var en høy prosent sørover, mot Stokke og Sandefjord resultatet.

Forhandlingsutvalg med tre medlemmer fra hver kommune er i gang med møter, og Bjarne er aktiv i forhandlingene og har tydelige meninger. I forhandlinger er det viktig å velge sine kamper, og det ble diskutert på møtet rundt viktige Senterpartiverdier, som tjenestetilbud til innbyggerne og lokaldemokrati, spesielt i forhold til partiets mulighet til å påvirke i en stor kommune på 63.000 innbyggere.

På Andebu kommunes hjemmeside ligger referater fra forhandlingsmøter, og det er ei egen facebookside der en kan delta og si sine meninger. Det er planlagt nye folkemøter i januar 2015 for å orientere innbyggerne om forhandlingsresultatet.

Tom Cato Abrahamsen ble gjenvalgt som leder.