Meny
Bli medlem

Framtidsrettet trasevalg

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Flere mennesker og mer gods bør over på jernbane. Både med tanke på klima, miljø og samfunnsøkonomi er kollektivtransport best. Når det gjelder trasévalg ved Skoppum/Bakkenteigen går diskusjonen. Jeg er overbevist om at den nye traséen må gå gjennom og stoppe ved det såkalte Skoppum Vest-alternativet. Mitt viktigste argument er at det vil spare store mengder dyrket og dyrkbar jord.

Det er politisk enighet via den nye Mat- og landbruksmeldinga om å øke matproduksjon i Norge. Hvert eneste dekar nedbygd matjord betyr i praksis 1000 færre brød på bordet, hvert år - i all framtid. Regnestykket er enkelt, 1 dekar jord som blir brukt til produksjon av mathvete gir om lag 500 kg hvete. Til å bake et brød går det med en halv kilo hvete. Kun 3% av Norges areal kan dyrkes. Matjorda er en av de mest verdifulle ressursene vi har. Å bygge ned matjord er en uopprettelig ødeleggelse av felles eiendom, vår evne til å produsere mat til egen befolkning og fremtidige generasjoners næringsgrunnlag. La oss derfor verne der vi har alternative løsninger. Dette er hovedargument for å velge Skoppum Vest, det vil spare store mengder dyrket og dyrkbar jord.
 

Rundt Bakkenteigen er det minimale muligheter for videre utbygging. I tilknytning til Skoppum Vest er det store arealer som kan benyttes til utbygging av både næring og bolig. Det gir mer fleksibilitet å fordele aktivitet og utvikling på to sentra, noe som vil tjene lokalsamfunnet på sikt. En shuttlebuss løser lett utfordringen med transport fra stasjonen på Skoppum Vest til for eksempel Bakkenteigen.

 

For Senterpartiet er utbygging og vedlikehold av praktiske ferdselsårer for folk i hele landet viktigere enn skattelette. Byggeaktiviteten for veg- og jernbanesektoren har aldri vært høyere. Vekst til veg og bane sist Høyre satt i regjering var 6 %. Veksten under Senterpartiets samferdselsministre er 64 %. Men Vestfold Senterparti vil også ha de beste løsningene med tanke på jordvern:

Tenk på kommende generasjoner og spar matjorda! Når Skoppum Vest-alternativet i tillegg er 1,5 km kortere, blir togturen viktige sekunder raskere. Begge disse argumentene peker samme vei,  - mot Skoppum Vest!