Meny

Fråsegner vedteke på fylkesårsmøtet til Hordaland Sp 2016

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Fylkesårsmøtet vedtok den 12. og 13. februar 2016 desse fråsegnene: Akuttberedskap i heile landet! Det er storleiken det kjem an på ! Ein framtidsretta vidaregåande skule for heile Hordaland Ja til eit fortsatt levande landbruk med lausdrift i nybygg TISA-frie soner Kunnskap må liggje til grunn for samferdsleval