Meny
Bli medlem

Fredagstanker om tog

Sist endret: 27.09.2020
For Sp er utbygging og vedlikehold av praktiske ferdselsårer viktigere enn skattelette. Byggeaktiviteten for veg- og jernbanesektoren har aldri vært høyere. Investeringene på jernbane er tredoblet. Antallet kilometer dobbeltspor har økt med 40 prosent. Over 90 prosent av persontogene er nå i rute, skriver Kathrine Kleveland.

Av Kathrine Kleveland, stortingskandidat for Senterpartiet i Vestfold

 

Fredagstogene er fulle, veldig fulle. Vi dytter borti hverandre, sitter trangt og flørter ufrivillig i trippelsetene. Mens jeg skriver på macen tenker jeg på om Rolf Jacobsen skrev dikt om tog?

En fredag i februar på ettermiddagstoget fra Lillestrøm til Sande stasjon. Vinterkalde, travle mennesker i alle aldre. En stolt bestemor skal låne barnebarnet i helgen, et sydenbrunt ektepar er på vei hjem, to blide, eldre venninner har vært i hovedstaden, ei ungjente involverer alle i sin mobilsamtale, og folk flest skal hjem til Skavlan som skal vise seg å streve med en svensk barneoppdrager... Det er helg!

Vi er generelt mer på farten, jobber lengre unna og blir stadig fler. I Vestfold ser vi ut til å bli 100.000 fler innen 2040. Det er jeg glad for, men det betyr i tillegg til næringsutvikling at økte transportbehov må løses. Flere mennesker og mer gods må over på jernbane. Både med tanke på klima, miljø og samfunnsøkonomi er kollektivtransport best.

Jeg vil ha Intercitytog helt til Skien. Det var rørende enighet i Vestfold i motstand mot Transportøkonomisk institutt og Dovre Groups utredning av Intercityutbyggingen, som mente det var ulønnsomt med Intercitytog til Skien.

Mange samferdselsprosjekt får gjennom slike rapporter status som lite lønnsomme. Vi kan ikke regne utvikling bare i statistikk og tall. Vi kan ikke følge rapporter som viser at det er best å gjøre ingenting. Gode kollektivtilbud er framtiden. Det er ikke mange ferdig utbygde samferdselsprosjekt vi angrer på her i landet.

Når det gjelder trasévalg ved Skoppum/Bakkenteigen går diskusjonen. Jeg er overbevist om at den nye traséen må gå gjennom og stoppe ved det såkalte Skoppum Vest-alternativet. Mitt viktigste argument er at det vil spare store mengder dyrket og dyrkbar jord.

Det er politisk enighet om å øke matproduksjon i Norge. Hvert eneste dekar nedbygd matjord betyr i praksis 1000 færre brød på bordet, hvert år - i all framtid. 1 dekar jord kan produsere om lag 500 kg hvete, og det kan bakes to brød av en kilo mel. Kun 3% av Norges areal kan dyrkes. Matjorda er en av de mest verdifulle ressursene vi har. Å bygge ned matjord er en uopprettelig ødeleggelse av felles eiendom, vår evne til å produsere mat til egen befolkning og fremtidige generasjoners næringsgrunnlag. La oss derfor verne der vi har alternative løsninger.

Bakkenteigen vil ha behov for sine utviklingsmuligheter til undervisning, forskning og utvikling. I tilknytning til Skoppum Vest er det derimot store arealer som kan benyttes til utbygging av både næring og bolig. Jeg ser fram til arkitektkontoret Snøhettas mulighetsstudie for Knutepunkt Skoppum Vest. Snøhetta vil  planlegge en miljøvennlig stasjonsby og fortette uten å utnytte matjord eller senke miljøambisjonene.

Det gir også mer fleksibilitet å fordele aktivitet og utvikling på to sentra, noe som vil tjene lokalsamfunnet på sikt. En shuttlebuss løser utfordringen med transport fra stasjonen på Skoppum Vest til for eksempel Bakkenteigen og Horten.

For Senterpartiet er utbygging og vedlikehold av praktiske ferdselsårer viktigere enn skattelette. Byggeaktiviteten for veg- og jernbanesektoren har aldri vært høyere. Investeringene på jernbane er tredoblet. Antallet kilometer dobbeltspor har økt med 40 prosent. Over 90 prosent av persontogene er nå i rute.

Men Vestfold  Senterparti vil også ha de beste løsningene med tanke på jordvern:
Tenk på kommende generasjoner og spar matjorda! Når Skoppum Vest-alternativet i tillegg er 1,5 km kortere, blir togturen viktige sekunder raskere. Begge disse argumentene peker samme vei,  - mot Skoppum Vest.

Som Vestfoldpolitiker har jeg klare ønsker for Nasjonal Transportplan som kommer snart. Jeg ønsker Intercity til Skien. Jeg ønsker trasé om Skoppum Vest. Og jeg ønsker en heis i Holmestrandsfjellet. Heisen vil gi knutepunktstilknytning til jernbanestasjonen i Holmestrand for mange fler.

Jeg fant aldri ut om Rolf Jacobsen skrev om tog. Jeg stanset nemlig ved diktet Bortenfor Grorud som han skrev til Olav H Hauges 70-årsdag. Det starter slik:

Det er ikke nødvendig
å bo i slike digre byer.
Det er ikke nødvendig
å rope høyt fra talerstoler
for å bli hørt.
Det er ikke nødvendig
stadig å tenke andres tanker
eller å snakke med andres munn.

Det er  flott å bo i Vestfold. Herfra vil jeg bruke min stemme for en jordnær politikk med blant annet gode transportløsninger for folk i dag. Samtidig vil jeg bidra til å forvalte verdiene til beste for generasjonene etter oss!