Meny
Bli medlem

Fremforhandlet plattform for Follo kommune

Sist endret: 27.09.2020 #Enebakk
Her ligger den fremforhandlede plattformen som skal kunne danne grunnlaget for en sammenslått Follokommune. Det er viktig å ha klart for seg at dette dokumentet er juridisk bindende slik som avtaler vanligvis er. Her har en fått plass til mange gode ønsker. Det blir gjerne slik hvis en ikke trenger å ta hensyn til økonomiske realiteter. Det er vel ikke mange kommuner eller politikere som kan stille seg bak de fleste ønskene som er nedfelt i dette dokumentet.