Meny
Bli medlem

Frisklivsentralene viktig

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Frisklivssentralenes arbeid skal preges av lav terskel og høyt faglig miljø. Det finnes etterhvert mange gode erfaringer på godt frisklivsarbeid og disse erfaringene gjør at en ikke trenger å lete mye for å finne gode oppskrifter, sa Ingunn D. Øderud i sitt landsmøteinnlegg

Innlegg på Senterpartiets landsmøtet i Loen av Ingunn D. Øderud

Landsmøte!

Vi er i gang med programdebatten og på landsmøtets andre.

Jeg vil ta til orde for å fokusere på folkehelsearbeid.

Forståelig på ett vis, det er jo så mange store og viktige tema å diskutere!

Likefullt uforståelig når en tar utgangspunkt i at ny lov om folkehelsearbeid ble vedtatt i 2012. Loven slår fast at det er kommunene ved kommunestyret som har ansvaret for kommunens forebyggende folkehelsearbeid. Det betyr at svært mange i salen sitter med et helt klart ansvar for å engasjere seg i folkehelsearbeidet. Visste dere det?

I programforslaget var det i utgangspunktet lite om folkehelsearbeid. Jeg er derfor glad for at Sentralstyret har valgt å komme med to tilleggsforslag, hhv forslag 454 og 455 på side 42. Sentralstyret foreslår og programfestet at det skal etableres Frisklivssentraler i alle kommuner og at frivillig sektor skal gis en sterkere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Jeg håper at disse to forslagene får landsmøtets fulle tilslutning. Det betyr igjen at vi kan forvente at senterpartister vil bidra til at de kommunene som ikke har dette på plass, må ta tak og sikre at tilbudet etableres.

Frisklivssentralenes arbeid skal preges av lav terskel og høyt faglig miljø. Det finnes etterhvert mange gode erfaringer på godt frisklivsarbeid og disse erfaringene gjør at en ikke trenger å lete mye for å finne gode oppskrifter.

Det er lett å tenke at forebyggende helsearbeid burde være noe som hver og en av oss kunne sørge for på egen hånd, uten at det offentlige nødvendigvis behøver å legge til rette for dette. Likevel viser det seg at tilrettelegging er viktig og nødvendig og en billig måte å treffe utsatte grupper på. Når lavterskeltilbudene er der og leger og annet helsepersonell kan foreskrive frisklivsresepter blir det vanskelig å si nei til å delta på tilpassa opplegg. Trening, livsstilsendringer eller møte med andre i samme livssituasjon viser seg å ha god forebyggende effekt. For Sp, som lenge har brukt begrepet om at å forebygge er billigere enn å reparere, så burde dette være et soleklart satsingsområde.

I programforslaget foreslås det også at vi skal gå inn for at mottakere av offentlige stønader som hovedregel skal ha aktivitetsplikt. For meg er det viktig at hvis vi stiller krav om aktivitet, så må vi også kunne tilby enten jobb eller annen aktivitet. Med et etablert frisklivstilbud så er dette vel ivaretatt.

Aktive liv gir grunnlag for gode og lang livsløp! Det handler ikke om joggesko alene, men om gode aktivitetstilbud der deltakerne blir sett og blir innlemmet i gode, sosiale fellesskap. Kommunal folkehelsesatsing i samarbeid med frivillig sektor er helt klart en hjertesak for Senterpartiet.