Meny
Bli medlem

- Frivillighet og folkeavstemming

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet stiller krav om at alle forslag om kommunesammenslåinger blir underlagt folkeavstemming. Resultatet av folkeavstemmingen i hver kommune må respekteres, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

- Senterpartiet stiller krav om at alle forslag om kommunesammenslåinger blir underlagt folkeavstemming. Resultatet av folkeavstemmingen i hver kommune må respekteres. Senterpartiet vil oppheve alle vedtak om tvangssammenslåinger av kommuner fattet våren 2017, dersom Senterpartiet oppnår regjeringsmakt ved neste stortingsvalg, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum på partiets oppsummerende pressekonferanse i dag. Regjeringen har varslet at den vil bruke tvang for å slå sammen kommuner våren 2017.

– Senterpartiet er et folkestyreparti som mener at beslutninger om kommunesammenslåing må fattes lokalt, dersom folk i den enkelte kommune mener det er behov for større kommuner. Derfor vil vi, dersom vi vinner valget i 2017, oppheve alle tvangsvedtak knyttet til kommunesammenslåinger, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringens første halvår ved makten har vært dramatisk for norske distrikter og norsk matproduksjon.

– Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for god velferd og stor verdiskaping i hele landet. Derfor legger vi opp til en sterkt bedret kommuneøkonomi, et solid jordbruksoppgjør og sterke distriktsvirkemidler som skaper vekst i hele landet. Her skiller vi oss tydelig fra dagens regjeringspartier, sier Vedum.
I løpet av våren har Senterpartiet opplevd en medlemsvekst på over 750 nye medlemmer og stigende oppslutning i meningsmålinger.

– Jeg tror at folk ser at Senterpartiet er den tydeligste forkjemperen for velferd og vekst i hele landet og for å styrke norsk matproduksjon. Samtidig ser folk hvor store negative følger regjeringens politikk vil ha for deres nærmiljø og for landbruket. Jeg tror dette er grunnen til at Senterpartiet nå opplever medlemsvekst og stigende oppslutning, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.