Meny
Bli medlem

Frp fører fiskerne bak lyset!

Sist endret: 27.09.2020
Under behandlingen av ny Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar ? fiskesalslagslova ? gjorde Frp det klart at fiskerne går en usikker fremtid i møte, dersom Frp kommer inn i regjeringskontorene.


-    Det kanskje mest oppsiktsvekkende ved hele debatten, er det faktum at under Råfisklaget sitt 75 års jubileum i Tromsø nylig, påsto Frps Øyvind Korsberg, at Frp ikke ville endre råfiskloven. Imidlertid fremmet Frp forslag om revidering av ordningen med forhandling og fastsetting av minstepris når Stortinget behandlet den nye loven. Dette er i realiteten en omkamp på hele loven – så her driver Frp med direkte dobbeltspill, slår Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Irene Lange Nordahl, fast.

I merknadene til den nye loven skriver Frp bl.a. at de er bekymret for balansen mellom fiskernes og fiskekjøpernes interesser, og at fiskerne får for stor innflytelse. Frp skriver også at paragraf 12 i loven må endres slik at det enten etableres en oppmannsordning eller en voldgiftsnemd. Dette vil endre ansvarsforholdet i omsetningssystemet i avgjørende grad, og et slikt system vil ikke medføre at fiskerne får siste ordet når minstepris skal fastsettes.
-    Det er altså dette som er Frps sanne ansikt i forhold til råfiskloven og den nye fiskesalgslagsloven. Dette innebærer rett og slett omkamp på det lovverket og det grunnlaget som Råfisklaget feirer 75 års jubileum på - selve fiskernes grunnlov. Frps politikk vil føre oss tilbake til ei tid da fiskerne sto med hua i handa overfor fiskekjøperne. Det er denne politikken de nå inviterer til, og det er denne politikken vi fra Sp vil advare fiskerne og kysten mot, sier Lange Nordahl.

Stortinget vedtok altså i går en ny fiskesalgslagslov som erstatter råfiskloven. Senterpartiet – og næringa selv - er svært tilfreds med at den nye fiskesalgslagsloven viderefører hovedtrekkene i råfiskloven. Siden 1938 har råfiskloven og førstehåndsomsetning gjennom salgslagene ført til at norske fiskere er de som har fått best betalt for sitt råstoff i hele Europa.
-    Når Sp slår ring om prinsippene i fiskesalgslagsloven så innebærer dette at det blant annet er salgslagene - dvs fiskerne selv - som skal ha siste ordet når minstepris skal fastsettes. Dette er et særdeles viktig prinsipp som Sp ikke vil rokke ved, og Sp er garantist for at dette prinsippet skal stå fast. På den mørkeblå delen av partiskalaen, er det derimot svært få garantier å hente for fiskerne, slår Lange Nordahl

-    Stortingsvalget til høsten blir derfor et viktig veivalg. Med Sp og rødgrønn regjering vil fiskernes grunnlov, fiskesalgslagsloven ligge fast. Med et blå-blått regime, med Frp i spissen, ligger det an til omkamp på hele dette grunnlaget for fiskerne, og det vil vi advare kysten og fiskerne sterkt mot, avslutter Lange Nordahl.

For spørsmål eller ytterligere kommentar: Kontakt Irene Lange Nordahl, tlf 975 79 509