Meny
Bli medlem

FRP og Høyre vil kutte kommunenes inntekter og Tinns med 79 mill kr pr. år

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Tinn kommune har et budsjett på ca kr 650 mill pr år. Som en del av inntekten for å balansere dette budsjettet har kommunen en inntekt av eiendomsskatt på kraftverk på kr 79 mill pr år, dvs. 12%. Kommer blå blått i regjering vil de kutte ut denne inntekten for Tinn og alle andre kommuner som har en slik inntekt. FRP og H syns at kraftverkseierne, stakkar, skal få alle sine inntekter fra kraften de reiser med fra kommunene til fri benyttelse, skriver Halvor Lurås, varaordfører for Sp i Tinn.

 

 

Dette synes SP er urimelig, kraftverkene bør legge igjen noe i kommunen de tjener grovt på. Kommunene  skal kompenseres for disse tapte inntektene, sier Torbjørn Røe Isaksen. Ja, vi har vel alle erfaring med de kompensasjonene staten skal gi, kanskje kommer det første året, så går det inn i det generelle inntektsgrunnlaget og blir borte. Kraftkommunene har her en robust og forutsigbar inntekt som skal erstattes med noe diffust og usikkert. I Tinn skulle Hydro garantere mange arbeidsplasser for å få reise med kraften ut av kommunen. Men den garantien ble det ingen ting av, de reiste med kraften og ingen arbeidsplasser er igjen. Og hvor skal FRP/H ta disse kompensasjons-millionene fra? De har jo mindre i potten når de har mindre skatteinntekter, og handlingsregelen skal det vel ikke gjøres noe med? Er det overføringene til landbruket det skal tas fra? Et landbruk som produserer nærmat og er en sikring av landets matberedskap og jordens behov for mat til verdens stadig økte befolkning.

 

Tenk på dette, kjære velger, før du legger din stemme i urna, dette er et vesentlig spørsmål. En stemme til SP i Telemark vil kunne sikre Beate Marie Dahl Eide et utjevningsmandat og hun vil ikke ta vekk eiendomsskatten på kraftverk.