Meny
Bli medlem

Frukt, grønt og fysisk aktivitet

Sist endret: 27.09.2020
12. juni var to folkehelse- og skolesaker til behandling i Stortinget. Den ene saken handlet om gratis frukt og grønt til elever og den andre om en times fysisk aktivitet i skolen hver dag. - Regjeringen utfordrer folkehelsen, sier Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og 1. nestleder Helse- og omsorgskomiteen.


Stortinget vedtok å fjerne plikten i opplæringsloven om å tilby elever gratis frukt og grønnsaker. Høyre, FrP, KrF og Venstre altså fjerne ordningen der elever får tildelt gratis frukt og grønnsaker hver dag.  Fra høsten av må dette måtte betales av foreldrene. I dag er det skoler med ungdomstrinn som har et slikt gratistilbud.

Stortinget stemte så ned et forslag fra Senterpartiet om å innføre en times fysisk aktivitet i skolen. Forslag om 1-times fysisk aktivitet manglet Venstres stemmer fra å bli vedtatt. Venstre vstemte (som vanlig) med FrP og Høyre, og hindret vårt flertall for saken.

Senterpartiet mener at både 1 times fysisk aktivitet og gratisordningen med frukt og grønt er viktige for å fremme læring og kvalitet i skolen. Elever blir mer opplagte og konsentrerte, og læringsmiljøet bedres. Men skolen er i tillegg en viktig folkehelsearena, der vi når alle barn, uansett bakgrunn. Derfor er mer fysisk aktivitet og riktig kosthold i skolen også en viktig folkehelsesatsing.

Ferske rapporter fra Helsedirektoratet slår fast at barn og unge i Norge spiser for lite frukt og grønt , og er alt for mye stillesittende. Under halvparten av ungdomsskoleelevene oppfyller de helsefaglige anbefalingene om minst en times fysisk aktivitet hver dag. Dette er en stor folkehelseutfordringer, som uten innsats, vil øke risikoen for livsstilssykdom i befolkningen i fremtiden og dermed kunne true samfunnet bæreevne.

For hundre år siden var det infeksjonssykdommene som var farlige for oss. I dag er det livsstilssykdommene. Sosiale helseforskjeller er også en stor utfordring i dette. Stortingets målsetting er å klare  25 prosent reduksjon av livsstilssykdommene - kreft, diabetes, kroniske lungesykdommer og hjerte- kar sykdommer - innen år 2025. Det er samme målsetting som Verdens helseorganisasjon anbefaler.

Om vi skal lykkes i dette, må det en satsing til. Da nytter det ikke å fjerne eller nekte å innføre konkrete folkehelsetiltak som vi vet vil bidra . Konsekvensen av dagens politikk er at sosiale helseforskjeller vil øke i Norge. Det er uforståelig at Venstre og tildels KrF støtter Regjeringen i dette.