Meny
Bli medlem

Frykter mer soloterror

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg frykter at det vil bli vanskeligere å plukke opp soloterrorister og små terrorceller hvis politiet sentraliseres og forsvinner fra lokalsamfunnene, sier Liv Signe Navarsete til Klassekampen.

- Jeg frykter at det vil bli vanskeligere å plukke opp soloterrorister og små terrorceller hvis politiet sentraliseres og forsvinner fra lokalsamfunnene, sier Liv Signe Navarsete til Klassekampen.

Senterpartiet-lederen slår full alarm om planene for å sentralisere politiet i Norge.

Det var i mai at et regjeringsutvalg la fram forslaget om å legge ned 21 av 27 norske politidistrikter, samt å avvikle små tjenesteder.

Følges anbefalingen opp, sier Navarsete, blir konsekvensene alvorlige:

* Stor fare for at folk på småsteder tar loven i egne hender og danner borgervern.

* Lavere tillit til politiet i befolkningen.

* Økt fare for at soloterrorister går fri.

* Mer byråkrati og målehysteri framfor fokus på politiets egentlige oppgaver.

 

Navarsete mener nedlegging av polititjenestesteder på små steder vil føre til framveksten av et reint «aksjonspoliti».

- Det har enorm verdi at politiet er del av lokalsamfunnet, og har god kontakt med barnevern, kommune og ikke minst innbyggerne. Jeg frykter vi får et reint aksjonspoliti, altså at de rykker inn når det skjer noe og så fordufter igjen.

Forebygging av terror har stått høyt på den politiske agendaen i Norge siden angrepene 22. juli 2011. Navarsete frykter at et sentralisert politi vil få problemer med å «plukke opp» soloterrorister, altså terrorister som opptrer på egen hånd.

- Når politiet er del av lokalsamfunnet, er det naturlig for folk å snakke med dem hvis de ser eller hører noe mistenkelig. Det har bare blitt enda viktigere med diskusjonen om forebygging av soloterrorisme. Hvis vi får et politi som bare rykker inn når ulykken er ute, og deretter forsvinner, tror jeg at det blir mindre naturlig for folk å ta kontakt, sier hun.

Navarsete er ikke nådig når hun omtaler Politianalysen, som altså den rødgrønne regjeringen selv har bestilt.

- Politianalysen står til stryk. Vi burde egentlig bare sende den tilbake og be dem lage en ny, for de har ikke gjort leksa si, sier hun.

- Ifølge analysen er det milliarder å spare på å endre struktur? spør Klassekampen.

- Det ser kanskje slik ut på papiret. Men det har enorm verdi at folk føler seg trygge, at kriminaliteten er lav og at folk stoler på politiet. Det går ikke an å regne seg fram til verdien av de tingene, men jeg er overbevist om at samfunnet sparer milliarder på å ha et politi med sterk lokal forankring, sier Navarsete til Klassekampen.

22. juli-kommisjonens rapport tok et kraftig oppgjør med målstyringen av politiet. I ettertid har målstyringskritikken gått i politikernes glemmebok, mener Navarsete.

- Politianalysen handler nesten utelukkende om det som kan måles. Oppklaringsprosent, hvor mange timer folk er på jobb, og så videre. Men det viktigste med politiet - folks trygghetsfølelse, tilliten mellom innbyggere og politi - kan vi aldri måle, sier Navarsete til Klassekampen.