Meny
Bli medlem

- Fullstendig uakseptabel overkjøring av kommunene

Sist endret: 27.09.2020
- Svarstad Hauglands forslag om Nedre Romerike og Follo som nye storkommuner, samt store endringer også på Øvre Romerike, er en fullstendig uakseptabel overkjøring av kommunenes egne forslag, sier Gjelsvik.
 
 
- Regjeringen og Stortinget har sagt at kommunereformen skal være basert på lokale prosesser og frivillighet. Svarstad Haugland foreslår tvang og tilsidesetting av lokale vedtak, sier Sigbjørn Gjelsvik, som er foreslått som førstekandidat for Akershus Senterparti ved stortingsvalget 2017.

Sigbjørn Gjelsvik  reagerer sterkt på hvordan fylkesmannen i Akershus har tolket sitt mandat i kommunereformen.  Fylkesmennene er bedt om å oppsummere de kommunale vedtakene og vurdere dem opp mot regjeringens mål for reformen. I Akershus har Svarstad Haugland valgt å hoppe over kommunenes egne meninger og tegnet sitt eget kart i stedet. 
 
- Jeg reagerer også på språkbruken som brukes fra fylkesmannen. Hun snakker om 14 mikrokommuner i Akershus.  Alle disse kommunene har langt flere innbyggere enn gjennomsnittskommunene i landet.  De er små i areal, men store i folketall og i tjenesteyting.  Det er rett og slett tull og bruke denne typen begrep på kommuner mellom 15.000 og 100.000 innbyggere, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Gjelsvik og Senterpartiets ordførere og varaordførere som møtte på fylkesmannens oppsummering av kommunereformen, mener konklusjonene som ble foreslått er lite verdt forutsatt at regjeringen og Stortinget følger opp sine mål og forutsetninger for kommunereformen.  De har sagt reformen skal bygge på lokale prosesser og frivillighet. Kommunene i Akershus har gjort et omfattende utredningsarbeid og involvert innbyggerne gjennom folkeavstemminger.  De har gjort jobben de ble bedt om.  Det er kommunenes innstillinger som må legges til grunn når Stortinget våren 2017 skal gjøre sine vedtak om hvordan kommunereformen skal avsluttes.
 
- Vi forutsetter vi at stortingsrepresentantene fra Akershus legger til grunn sine egne velgeres konklusjoner, ikke fylkesmannens, sier Senterpartiets Akershuspolitikere.