Meny

Fylkesårsmøte 14.-15. februar 2014

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Hordaland Senterparti held fylkesårsmøte 14.-15. februar 2014 på Scandic Airport Hotel i Bergen. Gjest og hovudtalar er stortingsrepresentant Geir Pollestad frå Rogaland.

Førebels program:

Fredag 14. februar:

 

Oppstart kl. 15.00

Tema: Vilkåra for Norsk industri i Norge i dag Inleiing v/ Arne Fonneland og Janne Vangen Solheim, Janus fabrikker
 

16.30, Innleiing til debatt:

Geir Pollestad, stortingsrepresentant, Rogaland Sp

Kjesrti Toppe, Stortingsreporsentant, Hordaland

Jostein Ljones, leiar Hordaland Sp

Benthe Bondhus, medlem i fylkesutvalet, gruppeleiar på fylketinget, Sp

 

Generaldebatt

Laurdag 15. februar:

Program er ikke endeleg fastsett, men i tillegg til årsmøtesakene vert kommunestuktur eit av hovudtemaene.

For meir info, ta kontakt med fylkessekretær Eirill Indrebø tlf.: 53000190 / 951 12 964 eller fylkesleiar Jostein Ljones tlf 905 15 901