Meny
Bli medlem

Fylkesårsmøte i Telemark Senterparti 28. februar og 1. mars på Norsjø Hotell

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterparti har sitt årsmøte på Norsjø Hotell fredag 28. februar og 1. mars. Gjest frå partiet sentralt fredag er sentralstyremedlem og tidl. statssekretær i KrD, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. På fredag skal også fylkesordførar Terje Riis-Johansen halde eit begeistringsforedrag: Telemark inn i 2014 - ny giv? På laurdag har årsmøtet vore så heldig å få ein av bussgründererne Terje Bulling , som sammen med Gjermund Jamtveit skal starte NOW. Han skal snakke om NOW - frå ide til realitet og sine visjonar for kollektiv-Telemark. Som den som har bygd opp flytoget skal han også snakke om frå flytog til bussgründer.

Program:

Fredag 28.februar:

Kl. 14.30-15: Frammøte – rundstykker
Kl 15.00: Opning av fylkesårsmøte i Telemark Senterparti med
    Kort velkommen ved fylkesleiar. sak 1
•    Opningstale ved fylkesleiar Anne-Nora Oma Dahle  
•    Konstituering av fylkesårsmøtet, sak 2
•    Tema: Telemark inn i 2014 – ny giv? Begeistringsforedrag ved fylkesordførar Terje Riis-Johansen.
•     Terje Riis-Johansen.

Kl. 16.00:  ”Den politiske situasjonen” – innleiing til politisk debatt ved sentralstyremedlem og tidl statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.
                   Generaldebatt. Sak 3.
                   Kort orientering om resolusjonsarbeidet.
Kl. 18.30:  Avslutning for dagen.
Kl. 19.30:  Kulturinnslag i dansesalen.
Kl. 20.00   Årsmøtemiddag.   Sosialt samvær – dans.
      

Laurdag 1.mars:

Kl. 08.00: Frukost
Kl. 09.00: Årsmøtet held fram.
     Årsmelding for 2013, ved fylkesleiar Anne-Nora Oma Dahle,
     Årsmelding frå fylkestingsgruppa ved gruppeleiar Tor Erik Baksås,
                  Rekneskap for 2013, ved fylkessekretær
                  Budsjett for 2014, ved fylkessekretær    
                  Kontingent frå lokallaga til fylkeslaget for 2014, ved fylkessekretær
Kl. 11.00: Kaffepause, utsjekking.
Kl 11.30: Møtet held fram med årsmøtesakene.
Handlingsplan for 2013  Innleiing ved  Anne-Nora Oma Dahle, fylkesleiar  
Kl 12.00:  Temaforedrag:NOW- frå ide til handling. Mine visjonar for kollektiv-Telemark. Frå flytog til NOW, ved Terje Bulling, ein av bussgründerne i NOW som også har bygd opp flytoget.
Kl. 13.00: Lunsj.
Kl. 14.00: Resolusjonshandsaming,
                 Val etter lovene, ved Kari-Anne Nordbø, leder i valgkomiteen
                 Avslutning av møtet seinast kl 15.