Meny

Fylkesårsmøtet 2014 i Balestrand 28.2- 1.3

Årsmøtet i Sogn og Fjordane nærmar seg og her er innkallinga. Vi minner om at elektroniske sakspapir og anna informasjon ligg på "skya" http://sdrv.ms/1fbrg4s

Innkalling til fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2014

Link til møteskya: http://sdrv.ms/1fbrg4s


Det vert med dette kalla inn til fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane.

Møtedato: Fredag 28. februar og laurdag 1. mars 2014

Møtetid: Fredag kl. 11:00 (frammøte frå 10:00) – laurdag kl. 14:00

Møtestad: Kviknes Hotel – Balestrand

Sakliste:

1) Opning

2) Opprop

3) Konstituering

i. Val av møteleiar

ii. Val av referent

iii. Val av to til å skrive under møteboka

iv. Val av teljekorps

4) Fylkesleiar si tale

5) Debatt på fylkesleiar si tale

i. Innlegg frå partileiar / stortingsrepresentant og gruppeleiar på fylkestinget

6) Årsmelding for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2013

i. Melding frå fylkestingsgruppa

ii. Orientering frå Studieforbundet, Senterkvinnene og Senterungdomen

7) Rekneskap for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2012 og 2013

8) Verveaksjon – på veg mot 1500 medlemmar. Oppspel v/NN

9) Arbeidsplan for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2014 – 2015

10) Medlemskontingent 2015

11) Budsjett for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2014 og 2015

12) Kommunereform – eller ikkje?? Innleiing v/rådgjevar i stortingsgruppa Dagfinn Sundsbø

13) Politiske temaseminar

14) Val etter lovene

15) Uttalar

16) Avslutning

 

 

 

Med helsing

Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Karen Marie Hjelmeseter (s)                                                          Per Rune Vereide (s)

fylkesleiar                                                                                       fylkessekretær