Meny
Bli medlem

Fylkeskommunen asfalterer for 105 millioner kroner

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Et av de viktigste vårtegn er at Troms fylkeskommune presenterer oversikten over hvilke fylkesveier som skal asfalteres i løpet av sommersesongen, sier Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

Troms fylkeskommune skal i 2014 bruke 105 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger og gang- og sykkelveier rundt om i fylket. Hvilke veger som får ny asfalt er valgt ut etter faglig tilråding fra Statens vegvesen, og denne baserer seg blant annet på trafikkmengde, spordybde, jevnhet og type trafikk som trafikkerer strekningen.

Det verdt å merke seg at Troms fylkeskommune opprettholder innsatsen på asfaltprogrammet i 2014 sammenlignet med fjoråret, til tross for en utfordrende økonomisk situasjon.

- Det har vært viktig for fylkesrådet å finne rom for denne viktige oppgraderingen av fylkesveiene, og jeg har som en uttalt ambisjon å følge dette opp med en økning i 2015, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Fylkesråden legger til at pristilbudene i de anbudskonkurransene som er ute nå vil helt konkret avgjøre hvor mye av de enkelte strekninger som vil asfalteres, og denne runden jobber nå Statens vegvesen med på oppdrag fra Troms fylkeskommune. Fylkesråden er optimistisk, til tross for at prisstigningen i denne bransjen har vært betydelig større enn i samfunnet ellers.

- Fylkesrådet skulle gjerne sett at man kunne avsette mer midler til asfaltering, men med de kostnadsøkningene man har hatt på de ordinære drifts- og vedlikeholdskontraktene de siste årene, samt det påtrengende behovet for å starte arbeidet med å ta igjen det vedlikeholdsmessige etterslepet på fylkesvegene i Troms, må det prioriteres hardt innenfor en stram fylkesvegramme, sier fylkesråd Prestbakmo.

Se vedlagte oversikt over hvilke strekninger som skal asfalteres i regionen.