Meny
Bli medlem

Fylkeskommunen viser vei i folkehelsearbeidet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark

Gode fylkesting.  Fylkesordfører
 Regional strategi  for folkehelse er en VIKTIG  strategi for Telemark.
 Jeg vil snakke om 2 ting som kanskje ikke  er de første en tenker på i når det kommer til folkehelse.
 ulikhet i helse
 Og. frafall fra videregående skole
 Jeg er  glad for å se at folkehelsestrategien vi nå behandler  trekker fram sosial ulikhet i helse  som et bakteppe for arbeidet med  folkehelse. for Folkehelse er MER enn å trene,spise sunt og  ikke røyke.
 vi har en god velferdsstat men det er faktisk ikke sånn at alle barn her i telemark vokser opp med like muligheter. Vi liker å tro det, men i praksis så er det ikke sånn.

Et kort eksempel.
Nok Søvn , vet vi er vesentlig for at barn og unge skal utvikle seg.
Studier viser at barn av foreldre fra såkalt lavere sosioøkonomiske grupper, sover MINDRE enn barn fra foreldre fra høyere sosioøkonomiske grupper.

Det er fort å tenke at barn av førstnevnte grupper sikkert sover mindre fordi det er lite struktur og dårlige  rutiner i hjemmene.
MEN det er kanskje ikke så lett,
når du må sove i stua, på en dårlig madrass, rett ved siden av høy trafikkert vei å få nok søvn å møte opplagt til neste skoledag.
DETTE er noe av det  sosial ulikhet i  helse handler om.
Å Det må vi jobbe for å MOTVIRKE.
Unger  skal vokse opp med  lLIKEmuligheter for et trygt og meningsfullt  liv.

Det var derfor GLEDELIG  i går  å høre BÅDE  fylkesordføreren og fylkesrådmannen trekke frem folkehelsearbeidet som viktig.

 Fylkeskommunen viser nå  vei for de øvrige kommunene i Telemark med sitt fokus på at folkehelse skal foregå i ALLE enheter. Ikke bare innen HELSE tjenestene. God SAMFERDSELSpolitikk  er faktisk også god FOLKEHELSEpolitikk.

Så litt om frafall
For sammenhengen mellom folkehelse og frafall er essensiell.
En elev som har sovet, spist og føler seg trygg og sett- tar lettere til seg læring og står bedre rusta til å gjennomføre videregående skole.

Å Det er både BILLIGERE og ikke minst mer ETISK riktig  å forebygge framfor å reparere.

 For Når du hører en ULYD mens du kjører bil - Da kan du HÅPE det går over av seg selv.Men som regel blir det dyrere jo lenger du venter med å ta grep.
SÅNN er det med barn og unge som sliter på ett eller annet punkt også.
Ofte er det når overgangen til videregående skole kommer
at problemene tvinger seg frem.
Da kommer regninga for å ikke ha tatt  tak i det som er vanskelig.
Regninga gir seg  utslag i frafall. Alle har sin egen historie, men det er frafallet som er det synlige.
Det er dyrt for samfunnet,
men aller dyrest for den enkelte som ikke alltid ,men OFTE blir satt på siden av samfunnet og starter  en karriere på nav.
Kunnskapsdepartementet sine  tall viser at Økes  gjennomføringsgraden i videregående skole fra 70-80% vil vi kunne spare 5,4 milliarder kroner pr kull.
Det er MYE penger.
Det er Godt å se det er gode tiltak mot frafall  i gang her i Telemark og
Regional strategi for folkehelse vil være viktig i dette arbeidet.
Jeg vil avslutte med å gi administrasjonen honnør for en godt utarbeidet strategi, og ønske LYKKE  til med gjennomføringen.