Meny
Bli medlem

Fylkesleder i Buskerud Kari Anne Sand's tale

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Fylkesleder Kari Anne Sand holdt sitt innlegg i generaldebatten på landsmøtet. Der fokuserte hun på treforedlingsindustrien.

Gode landsmøte

I 2005, midt i vår 1. Regjeringsperiode kom treforedlingsindustrien i søkelyset med nedleggingen av Union i Skien. Dette skjedde uten at hverken næring eller myndigheter så alvoret i situasjonen og evnet å iverksette nødvendige omstillingstiltak i næringen. I 2012 nedlegges tre ny nøkkelbedrifter. Beslutningen om nedleggelse av cellulosefabrikken på Tofte er trolig starten på en ny bølge av nedleggingen av treforedlingsbedrifter. Med unntaksvis Borregaard i Østfold budsjetterer alle treforedlingsbedrifter med nullresultat eller røde tall for 2913. Borregaard har klart å omstille seg og lager andre produkter enn cellulosefabrikken og papir av tømmerstokken.
Treforedlingsindustrien og skognæringen står med andre ord oppe insin alvorligste krise på mange ord. For skogbruket er dette dramatisk i en tid hvor inntektene fra jordbruket også er sterkt redusert. Tømmerstokken er den viktigste råvarene i fastlandsindustrien. Den er også en råvare som er fornybar og som binder store mengder CO2 gjennom fotosyntesen når den er i god vekst. I 2013 er faktisk skogens opptak av CO2, 3 x utslippene fra veitrafikken.

Situasjonen i treforedlingsindustrien krever kraftfulle tiltak.

Staten må være villig til å fase inn investeringskapital for å lette kapitalsituasjonen knyttet til omstilling og miljøteknologi. Rimelig, langsiktig og risikovillig kapital til bedriftene er en nødvendighet. Dagens avgiftspolitikk må korrigeres slik at det blir lønnsomt å foredle tømmerstokken. For skogbruket og treforedling kan dette gjøres ved å overføre inntekter fra CO2 avgift på fossilt karbon til produksjon og bruk av fornybare karbon.
Lønnsomhetskrisen i skog- og treforedling viservatben MÅ tenke stort og langsiktig, samtidig som eksisterende virkemidler brukes. Vi må nå sikre at Tofte får solide nasjonale eiere som kan bli nødvendig basis for en storstilt modernisering av bransjen til produksjon av lønnsomme produkter som er sentrale i framtidas bioøkonomi.
Gode landsmøte: Husk at alle produkter som kan lages av olje og gass kan lages av tømmer.