Meny
Bli medlem

Fylkesleder satte i gang valgkampen

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Om drøye fire uker skal det norske folk bestemme i hvilken retning dette landet skal styres videre. Det handler ikke bare om hvem som skal stå til rors, det handler om i hvilken retning vi skal med dette landet.

 

I valget for åtte år siden fikk vi for første gang på lenge en regjering som hadde et flertall bak seg på Stortinget.  Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet dannet regjering og startet gjennomføringen av det rødgrønne prosjektet som var blitt forelagt folket i valgkampen. Det norske folk trodde på dette, og ga oss tillit. Fire år senere, i 2009, ba vi om fornyet tillit til det rødgrønne prosjektet - og fikk det. Folket foretrakk fortsatt rødgrønt styre. Nå ber vi om fornyet tillit for andre gang.
 
Dette er i seg selv ganske oppsiktsvekkende. Det er gjerne slik at de som sitter i opposisjon skriker høyest, og det er lettere å få folk med seg på misnøye enn på det som går bra. Høyresiden forsøkte så godt de kunne å svartmale dette landet i 2009. I år har de smurt enda tykkere på med elendighetsbeskrivelser, og hvis en skal ta Siv og Erna på alvor er det utrolig at noen vil bo her.
 
Da Høyre ba om gjenvalg etter fire år i regjering i 2005, snudde nesten halvparten av de gamle velgerne deres ryggen til dem. Folket hadde fått nok høyrepolitikk. Skattelettene de hadde lovet hadde selvfølgelig en pris, og prisen ble dårligere offentlige tilbud, blant annet fordi kommuneøkonomien var elendig etter år med nedskjæringer. Ordførere fra Høyre startet et opprør mot sin egen regjering!
 
Årets valg er et verdivalg. De blå prøver å selge skattelette til de som har mest fra før og de selger troen på at markedet løser de fleste problemer.  De vil at vi skal innføre ulik behandling av nordmenn og utlendinger i fengslene, noe som gjerne kalles apartheid. De vil at makt skal tas fra lokalkjente politikere, for eksempel på fylkesnivå og i kommunestyrene og overføres sørover og til Staten. De har slettes ikke blitt enige om de skal bruke mye mer eller mye mindre av oljeinntektene, men slike "detaljer" klarer de å bli enige om i ettertid, sier de. Jeg håper for vår og deres skyld at de slipper å prøve.
 
På den andre siden har vi et trepartssamarbeid som har fungert godt i åtte år. Norge er gang etter gang kåret til verdens beste land å bo i. Alt er ikke perfekt her, langt ifra, men virkeligheten folk flest opplever er langt fra Siv og Ernas beskrivelse. Vi har funnet gode løsninger for Norge gjennom samarbeid, og Senterpartiet har hatt gjennomslag i mange saker.  Det Rødgrønne prosjektet har klart å ta med seg det beste i Norge, og samtidig videreutvikle landet. Vi trenger ikke noe "Extreme make over" av Norge.
 
Senterpartiet har funnet sin plass, der avgjørelsene tas. I løpet av den siste perioden har vi blitt det partiet som har hatt nest flest dager, ca. 7500, i regjering etter krigen, bare slått av Arbeiderpartiet. Vi har vært svært aktive deltagere i prosjektet Norge. Og det ber vi folket om å fortsatt få være. Hvorfor? Fordi Senterpartiet trengs i norsk politikk. Vi vil sloss for at vi produserer mesteparten av vår egen mat, fordi vi vet at kjøttet og fisken ikke kommer av seg selv til butikken. Vi vil sloss for at det skal være mulig å bo og livnære seg i hele landet, ikke bare i byene. Vi vil at makta skal spres utover hele landet, og at folk skal bestemme over sin egen hverdag gjennom deltagelse i et aktivt demokrati, ikke ved at eksperter sitter i styrerom bak lukkede dører. Vi vil at fiskeriene skal har forrang foran oljeindustrien. Vi vil ta vare på Norge, ikke gjennom massivt vern og forbud, men gjennom fornuftig forvaltning. Vern gjennom bruk, kaller vi det. Vi tror på det gamle prinsippet om at gården skal overlates neste generasjon i bedre stand enn da vi selv overtok den. I løpet av de siste 8 år har vi kommet i god rute med dette. Og sist men ikke minst: Et stort Senterparti GARANTERER at Norge ikke skal inn i EU.
 
Med disse ordene erklærer jeg valgkampen 2013 for Nordland Senterparti for ÅPNET!