Meny
Bli medlem

Fylkesleders tale til årsmøtet 2015

Sist endret: 27.09.2020
Les fylkesleder Jarle Martin Gundersen sin tale til årsmøtet 2015. Årsmøte, møteledere, stortingsrepresentant, hedersmerkeinnehavere og alle dere andre. Velkommen til årsmøte i Sør-Trøndelag Senterparti.

Først vil jeg gratulere Siv med datteren Ane som kom til verden den 27. januar og takke Aleksander som tok seg ett års permisjon fra studiene på NTNU for å hjelpe oss på kontoret i Sivs permisjonstid.

Dagene fra vi hadde årsmøtet i fjor, frem til 7. april og landsmøte på Lillestrøm, var dager som jeg håper Senterpartiet ikke får oppleve igjen.  Vi klarte å skape en slik indre uro, at hele media Norges fulgte med oss, ja oppmerksomheten ble så stor at oppmøtet av journalister på Landsmøte ble enormt, direkte sendt møte på statskanalen er det ikke alle partier som opplever.

Og vi fikk en ny leder i partiet, Trygve Slagsvold Vedum, to nye nestledere Ola Borten Moe og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerein og et nytt sentralstyre.

Når valget var gjort og Landsmøte dro hjem vært til sitt, ja da tror jeg mange følte som meg, nå har vi kranglet nok om posisjoner her i partiet, nå er det senterpartipolitikk som gjelder.

Og snakk om å levere, Trygve har stått frem og frontet Senterpartiet på en utmerket måte og vist seg som den lederen vi både trenger og fortjener. Ja, jeg blir stolt av lederen vår, når folk som jeg vet ikke tilhører Senterpartiet kommer borte til meg og roser lederen vår. Nå er det vår oppgave å støtte opp om ham.

Ja og de to nestlederne våre, har vist seg at de jobber godt sammen og resten av sentralstyret jobber godt for Senterpartiet. Ja hvem skulle trodd at vi 10 måneder etter landsmøte i Lillestrøm skulle passere syv prosent på gallupen.

Jeg må nok innrømme at den tøffe perioden slet på oss som fylkeslag, og at vi trengte litt tid til å komme oss etter den turbulente perioden.

Men vi har fått god hjelp. Den blå blå regjeringen har gitt oss saker å kjempe for, og gir oss stadig gode kort på handa.  

Med tanke på Grunnlovsjubileet som gikk av stabelen i fjor, er det et tankekors at taushet blir brukt som et maktmiddel i vår opplyste hverdag. Når den gode og opplyste debatt blir stemplet med taushet eller megetsigende blikk fra de politiske partiene som vil redusere fra dagens antall kommuner ned til ca. 100.   Eller når den gode debatt blir farlig fordi den fører med seg at tilhørerne får flere vinklinger å ta sine beslutninger ut ifra. Når arenaene for folkemeninger blir fjernet eller ufarliggjort: slik som f. eks steget fra folkeavstemninger til innbyggerundersøkelser.

Ja kommunereformen, eller demokratireformen som ministeren liker å kalle den har gitt oss en demokratisk utfordring.

En annen morsom betraktning er at innbyggerene i mindre, eller små, kommuner jevnt over er langt mer fornøyd med de tjenestene kommunene yter for dem, og brukerundersøkelser rundt om i det ganske land, kan vel også langt på veg bekrefte dette. Og akkurat det faktum at regjeringa og deres meningsfeller og ymse "ekspertutvalg" er rimelig kjappe til å feie dette under teppet, eller fortie så godt de kan.

Ellers så vet jeg ikke helt hva slags logikk som måtte ligge til grunn for å kunne påstå at kommunesammenslåing styrker demokratiet. Jeg vil heller påstå at nærhet til politikken og de styrende organer styrker lokaldemokratiet langt mer enn det motsatte.

Det er vel ingen tvil om at svært mange av de norske kommunene har store utfordringer, men de løses så visst ikke ved å kaste fra seg alt ansvaret til en organisasjon vi ikke aner hva er.

Kanskje det passer med et lite sitat:

Vi trente hardt, men hver gang vi begynte å få fram grupper som fungerte, skulle vi omorganiseres. Jeg lærte senere i livet at vi har en tendens til å møte enhver ny situasjon med en omorganisering, og dessuten hvilken fantastisk metode dette er til å skape en illusjon av fremskritt, mens det som egentlig oppnås er kaos, ineffektivitet og demoralisering.``
Gaius Petronius (ca. 27-66)

Høyre og Fremskrittspartiet åpner også for å fjerne hjemfallsretten som sikrer et framtidig statlig eierskap til norske vannkraftressurser som i dag er på private hender.

Sitat:

Vi mener det må være mulig for industrielle eiere og kommuner å eie vannkraftproduksjon i Norge uten at dette skal tilfalle staten på et seinere tidspunkt. I praksis innebærer dette å oppheve hjemfallsretten, sier Høyres Nikolai Astrup til Klassekampen.

Søndag etter søndag har Tungtvannsfilmen minnet oss på norsk krigshistorie og den heroiske kampen for å ta landet vårt tilbake. 70 år senere har vi en regjering som vil selge Norge, uten at et eneste våpen er rettet mot dem. Jeg tenker på et ord, et begrep, som dekker slike handlinger, men jeg tror tanken trenger modning før den kommer på trykk. Filosofering rundt begrepet er i hvert fall på sin plass.

Bestefarens proformaekteskap kan sende Ahmed (3) og søskenbarna hans ut av Norge. Snart skal retten ta stilling til om myndighetene kan straffe ham og andre barn for lovbrudd begått av nære slektninger flere generasjoner bakover i tid. Det gjør vondt når sentrale myndigheter er så opptatt av å rydde opp her til lands, at det går utover uskyldige barn. Og jeg må si at jeg ikke er stolt av å være nordmann i slike øyeblikk.

Dette var noen saker som viser tydelig at Senterpartiet trengs i norsk politikk!

Medlemssitasjonen.

På årsmøte for et år siden var vi alle sammen enige om at vi skulle verve 224 ny medlemmer i 2014 her i Sør Trøndelag. Senterungdommen satte seg målet med å passere 100 medlemmer i fjor. Det klarte de og jeg synes de fortjener skryt for den dugnaden lagets medlemmer gjorde for at de skulle klare det de hadde bestemt seg for. Vi må vel bare innrømme at vi har en del og lære av ungdommen vår. Vi klarte       av målet vårt som var 224.

Økonomi

Som dere ser i regnskapet for 2014 har laget en anstrengt økonomi, som igjen gjør at vi hele tiden må tenke nøkternt og det er et tema som vi er innom på hvert styremøte. Vi kan ikke leve med at vi hele tiden tærer på det vi har på bok, vi har gjort noen dårlige valg med våre penger, så nå må vi nok gjøre en felles innsats for å få det litt romsligere. Her mottas gode ideer med takk!

Valgkampen

Jeg skal runde av med noen ord om den valgkampen som står foran oss. Ingen valgkamp er noen lett match, det blir heller ikke denne. Vi har i flere kommuner sittet i ledende posisjoner i forholdsvis lang tid, og bare det faktum er for flere av våre motstandere en viktig drivkraft for å vippe oss ut av, for eksempel en ordførerposisjon. Så er det også et forhold som handler om at når et sittende regime har hatt posisjonen en stund, så oppstår det et ønske hos mange velgere om at det er dags for å prøve noe nytt. De som bekler posisjonene behøver på ingen måte å ha begått noen spesielle bommerter eller tabber, men allikevel oppstår det et ønske, eller ”krav” om forandring. Dette skal vi være oppmerksom på, og vi skal vokte oss vel for å la valgkampen bli en autopilotreise hvor vi i stor grad kopierer hva vi gjorde i 2011.

Jeg tror og det er viktig at vi klarer å framstå som politisk sultne. Vi må på en offensiv og begeistret måte vise at vi vil mer, at vi er utålmodige og at vi ikke har slått oss til ro. Vi må ivre for å prøve våre politiske løsninger, og vi må vise det. Det er tre spørsmål som kan være greie å stille i våre lokallag:

  1. Hva er det som opptar folk i kommunen nå?
  2. Hvilke løsninger har Sp på de sakene som folk er opptatt av?
  3. Hvordan presenterer vi våre løsninger?

 Kjære årsmøte! Vi har startet oppkjøringa mot årets valg.

Nå er det tid for å reise de politiske sakene og vise hva vi vil politisk, både nasjonalt og på det lokale planet. Mitt mål for dette årsmøtet er at det skal danne grunnlaget for en god valgkamp og et godt valg for Senterpartiet i Sør- Trøndelag i 2015.