Meny
Bli medlem

Fylkesmannens sentraliseringsturne

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Fylkesmann Bjørnøy reiser rundt i Buskerud på oppdrag fra Regjeringen med budskap om større, færre og mere effektive kommuner. Hvor er så dokumentasjonen på at store kommuner er mere effektive og gir bedre tjenester enn de små?

 

Den tidligere SV politiker, Fylkesmann Bjørnøy reiser rundt i Buskerud på oppdrag fra den blå regjeringen med budskap om større, færre og mere effektive kommuner. Hverken Fylkesmannen eller kommunalminister Sanner kan ha fått med seg at Rollag med 1350 innbyggere ble kåret til kommunen med de beste tjenestene i 2013. Hvor er så dokumentasjonen på at store kommuner er mere effektive og gir bedre tjenester enn de små? Erfaringer fra Danmark som fikk sin kommunereform i 2005, er at større kommuner gir flere byråkrater og færre lokalpolitikere, mer teknokrati og mindre demokrati. Tall fra SSB/KS bekrefter også at det er flere kommunalt ansatte pr. innbygger i de store kommuner. Både Drammen, Trondheim og Oslo har flere kommunale årsverk/innbygger enn f.eks. Sigdal og Modum. Trusselen mot lokaldemokratiet kommer ikke bare gjennom økte avstander men også fordi det blir flere innbyggere pr. folkevalgt. Drammen har blant annet 1347 innbyggere/folkevalgt. Asker (som er Sanners idealkommune) har 1277 innbyggere/folkevalgt. Til sammenligning har Modum 314 og Flesberg har 124. Det er ikke nødvendig å være rakettforsker for å forstå at avstanden mellom innbyggere og folkevalgt blir stor når kommunene øker i avstand og folketall. Det er lettere å legge ned skoler og sykehjem om de som berøres befinner seg 10 mil unna. I Danmark skjedde det. Hva tror fylkesmannen vil skje med demokratiet i Buskerud om vi ender opp med bare 4-5 kommuner? Men styrking og utvikling av demokratiet er kanskje ikke formålet med sammenslåingen? Det hele handler vel egentlig om å legge til rette for sentralisering og privatisering av kommunale tjenester. Hvorfor skal velfungerende interkommunalt samarbeid måtte vike plassen for sammenslåinger. Vi hører ordene robusthet og stordriftsfordeler. Hva med stordriftsulemper? Debatten omkring kommunereformen er i alt for stor grad preget av retorikk uten faglig innhold. Ingen har så langt klart å dokumentere hvilke fordeler denne kommunesammenslåingen har. Kjære kommunalminister Jan Tore Sanner og fylkesmann Helen Bjørnøy; vær så snill og bare si det rett ut at dette er en sentraliseringsprosess. Derfor setter i alle fall Senterpartiet som premiss for at innbyggerne i en kommune i siste instans må få bestemme selv gjennom bindene folkeavstemminger om de ønsker kommunesammenslåinger. Men først to spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner (H):

Spørsmål 1: Hvorfor er det ikke færre kommunale årsverk pr innbygger i de store kommunene enn i de små når de store etter sigende er så mye mer effektive å administrere? Spesielt siden de store kommunene er så små i utstrekning, bl.a. Drammen og Asker?

Spørsmål 2: Hvordan kan lokaldemokratiet bli styrket når en 10 eller 20-dobler antall innbyggere bak hver folkevalgt?