Meny

Fylkesrådet setter den offentlige fattigdommen i system.

Sist endret: 16 03 2017

Nå går det på stumpene løs med fylkeskommunenes rammevilkår. Kollektivtilbudet skal skjæres ned til beina, og de videregående skolene går en usikker fremtid i møte. Erna og Jan Tore Sanner tar åpenbart mål av seg til å flytte landets befolkning til Oslofjordområet. Da skal alt bli bra med store og mer robuste servicetilbud!

Leserinnlegg.

 

 

FYLKESKOMMUNEN SENTRALISERER YTTERLIGERE.

 

Fylkeskommunen får reduserte økonomiske rammer fra staten for de nærmeste årene,

Fylkesrådet mener at reduksjonene er nærmere 400 mill. kr. Dessuten blir prisene på hurtigbåter og ferger dyrere.

Det gjør at fylkesrådet strammer inn i budsjettene. Verst går det ut over hurtigbåter og ferger, -  altså kystsamfunnene.

Takstene for buss, hurtigbåter og ferjer øker med 15 %. Dessuten utsettes en rekke veiinvesteringer. Landbruksutdanninga blir dårligere ved at driftsbygningen på Kleiva fases ut.

Regionpendelen mellom Dønna, Løkta og Sandnessjøen avvikles. Det samme skjer med hurtigbåten Bodø Helnesund i Steigen. Hurtigbåtene skal ikke ta last lenger, noe som vil være drepen for næringsliv på små steder langs kysten

Investeringer i gang og sykkelveier blir utsatt. Transporttjenesten for funksjonshemmede og eldre halveres.

Dette er noen av reduksjonene. Neste år vil det være nødvendig med enda flere kutt, sier Fylkesrådet.

Senterpartiet mener at den «blåblå» regjeringa med støttepartiene Venstre og Krf har et stort ansvar for det som nå skjer

Men vi mener at innretninga av kuttene i tjenestetilbudet diskriminerer distriktene og er sentraliserende.

Senterpartiet vil i sitt alternative budsjett dekke inn de mest uakseptable reduksjonene.

Det er bl.a. mulig å kutte i Fylkesrådets budsjett, administrasjonen og avsetninger til egenkapital i investeringer.

 

Med Høyre i både regjering og fylkesråd, måtte det bli "en knakerdag" for distriktene.

 

 

 

Jon Tørset. Gruppeleder Sp.