Meny
Bli medlem

Fylkesrådet sitt vedtak om regionreform

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane
Her kan du lese vedtaket frå fylkesrådet 6. oktober 2016

 

Det blei avholdt fylkesråd i Førde torsdag 6. oktober og det blei gjort slikt vedtak i saka om regionreform:

 

"Fylkestinget er bedt om å gje eit råd til Regjeringa si regionreform.  Senterpartiet i Sogn og Fjordane meiner reforma er ei sentraliseringsreform som ikkje vil gje betre kår for innbyggjarane i fylket.

 

Dagens fylkeskommunar, og Sogn og Fjordane fylkeskommune, er godt rusta til å ta på seg nye oppgåver.

 

Senterpartiet i Sogn og Fjordane rår til at den framforhandla intensjonsavtalen vert lagt ut på høyring. 

 

Fylkesrådet rår fylkestingsgruppa til å seie nei til avtalen."