Meny
Bli medlem

Fylkesreform uten annet innhold enn sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens fylkesreformen er dessverre preget av løst snakk uten innhold. Reformen har ikke noe annet innhold enn ønsket om sentralisering ved at halvparten av dagens fylkeskommuner blir borte, sa Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, i trontaledebatten 5. oktober.

Heidi Greni anklaget regjeringen for å fjerne virkemidlene som fylkene har for å fylle sin rollen i utvikling av næringsliv og nye arbeidsplasser.    Dette skjer samtidig som regjeringen går inn for sammenslåing av fylker for å styrke deres samfunnsutviklerrolle.

  •  Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle er understreket i regjeringens meldinger til Stortinget, men følges ikke opp i budsjettpolitikken,  sa Heidi Greni. 

Greni viste til at en tredjedel av statsbudsjettets midler til regionalt utviklingsarbeid gjennom fylkeskommunene er fjernet av regjeringen Solberg.  423 mill. kr. er blitt borte så langt.  I trontalen ble det vist til offentlig sektor som sentral bidragsyter i omstillingen som er nødvendig for å øke verdiskapingen i hele landet. Senterpartiet har i sitt budsjett for 2016 bevilget 500 mill.kr. i økning til regionale utviklingsmidler gjennom fylkene.

  • Regjeringen har i de tre årene den har styrt,  ført en reformpolitikk for å sentralisere verdiskaping, offentlig tjenesteyting og bosetting.  De kaller kommunereformen en lokaldemokratireform, men lytter ikke til innbyggerne og lokalpolitikerne. De kaller politireformen en nærpolitireform, men fjerner mannskap og tjenestesteder fra de fleste av landets kommuner.  De sier målet for næringspolitikken er økt verdiskaping i hele landet, men fjerner virkemidlene som skal til for å få dette gjennomført , sa Heidi Greni.