Meny

Fylkesreisekort for bedre kolletivtilbud

Vedtatt resolusjon årsmøte 5 februar 2016: Sør-Trøndelag Senterpartiet vil gjøre det mer hensiktsmessig og lettvint å bruke kollektivtransport ved å innføre et felles reisekort for alt kollektivtilbud i fylket.

Det er allerede gode erfaringer med et slikt system i flere byer internasjonalt  og mer lokalt også i Trondheimsområdet, og vi mener at dette skal innføres for hele fylket. Fylkeskommunen må gå i dialog med aktørene innen kollektivtransporten for å gi bedre tilgjengelighet og på sikt bedre det samlede kollektivtilbudet. Et fylkesreisekort vil også øke bruken av Trønderbanen (Steinkjer, Oppdal, Røros) og annen kollektivtilbud ute i distriktet dersom regionrutene tas inn i en slik ordning.